23 kwietnia 2003

Spotkanie stomatologów w Ministerstwie Zdrowia

19 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie środowiska stomatologicznego samorządu lekarskiego z ministrem Markiem Balickim.
W spotkaniu wzięli udział: wiceprzewodniczący NRL – Zbigniew Żak, koledzy: Andrzej Fortuna, Andrzej Baszkowski, Ryszard Majkowski, Janusz Bugaj. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Komisji Stomatologicznej NRL, przy współudziale Komisji Stomatologicznej ORL. Przedstawiliśmy ministrowi Balickiemu najistotniejsze problemy naszego środowiska:

  1. Brak w Ministerstwie Zdrowia lekarza stomatologa, który koordynowałby sprawy dotyczące lekarzy stomatologów.
  2. Problemy środowiska przed i po wejściu Polski do UE.
  3. Autonomia lekarzy stomatologów w samorządzie lekarskim.
  4. Problemy szkolenia przed- i podyplomowego, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń ilościowych przy rekrutacji na studia stomatologiczne. Poruszyliśmy też kontrowersyjną dla środowiska sprawę Lekarskiego Egzaminu Państwowego.
  5. Problemy związane z kontraktowaniem usług w NFZ. W punkcie tym sugerowaliśmy zwiększenie środków na opiekę stomatologiczną nad dziećmi i młodzieżą, kobietami w ciąży, łącznie z planowaną profilaktyką.
    Minister Marek Balicki z uwagą i zrozumieniem przyjął nasze informacje. Rozpoczęła się dyskusja, w której ministrowi towarzyszyli: dyr. gab. polit. Wiesław Sikorski, doradca min. Andrzej Koronkiewicz oraz dyrektor Suski.

Ryszard MAJKOWSKI, Janusz BUGAJ

Archiwum