25 kwietnia 2003

Stomatologia

Warszawa, 4.03.2003 r.

Szanowny Pan Sławomir Idzikowski
Dyrektor Mazowieckiej
Regionalnej Kasy Chorych
Szanowny Panie!

Uprzejmie prosimy o informację, w jaki sposób rozwiązano problem dotyczący zatrudnienia lekarzy stomatologów w przychodniach mających zawarty kontrakt z MRKCh.
Spora grupa naszych kolegów jest zatrudniona w kilku miejscach. Przy kontraktowaniu świadczeń MRKCh bierze pod uwagę ilość etatów przeliczeniowych – od tego m.in. uzależnia wielkość kontraktu. Dochodzi więc do sytuacji, że część kolegów wchodzi do systemu więcej niż raz – inni chętni zaś nie mogą się do niego dostać.
Zwracamy również uwagę na kontraktowanie świadczeń lekarzy spoza naszej Izby, zatrudnionych nieformalnie w ZOZ-ach.

Z poważaniem

Janusz Bugaj, Ryszard Majkowski
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Pan lek. stom. Janusz Bugaj
Wiceprzewodniczący
Komisji Stomatologicznej

Szanowny Panie Przewodniczący!

Nawiązując do pisma z dnia 11 grudnia 2002 r., przepraszam za niedopatrzenie i nieprzekazanie odpowiedzi na pismo Pana Doktora z dnia 8.10.2002 r. w sprawie likwidacji Zakładu Stomatologii CMKP przy ul. Fieldorfa 40.
Jednocześnie wyjaśniam, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego pismem z dnia 5 lipca 2002 r. poinformowało Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego – Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych, że 1 października 2002 r. ulega likwidacji Zakład Stomatologii CMKP. W piśmie tym zwróciliśmy się również z prośbą o wskazanie innych placówek, w których lekarze odbywający szkolenie będą mogli je zakończyć.
Po 1 października 2002 r. w zakresie szkolenia koordynowanego przez Centrum Medyczne są zorganizowane kursy: we współpracy z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – dla lekarzy specjalizujących się w zakresie stomatologii dziecięcej; we współpracy z Kliniką Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMPK – dla lekarzy specjalizujących się z chirurgii stomatologicznej.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka
dyrektor Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Komisja Stomatologiczna – sekcja zagraniczna

poszukuje do współpracy osoby z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego.

Ryszard MAJKOWSKI, sekretarz Komisji
tel. 0-602-121-083

Lekarze Nadziei

niosący pomoc bezdomnym zapraszają lekarzy stomatologów (wolontariuszy) do współpracy.
Tel. 836-81-82, Lecznica, ul. Wolska 172,
prosić dr Marię Sielicką-Gracką.

We wszystkich sprawach dotyczących lekarzy stomatologów prosimy o kontakt:

Janusz Bugaj,
wiceprzewodniczący ORL:
tel.0-602-76-16-17

Ryszard Majkowski,
sekretarz ORL:
tel. 0-602-12-10-83

Roman Olszewski,
przewodniczący Komisji Stomatologicznej:
tel. 0-608-03-26-72

Archiwum