11 kwietnia 2003

W skrócie

Będą uregulowania dotyczące kolejek
– ogłosił minister zdrowia. Na mocy jednego z rozporządzeń szpitale będą zobowiązane do tworzenia kryteriów oczekiwania na deficytowe badania i zabiegi oraz rejestrów oczekujących. Kryteria i rejestry szpitale będą musiały przekazywać Funduszowi, który ma je nadzorować. Minister zapowiedział, że Ministerstwo Zdrowia będzie monitorować okresy oczekiwania w poszczególnych placówkach i otworzy stronę internetową z informacjami o czasach oczekiwania.

Według szefa zespołu do spraw wdrożenia Funduszu Andrzeja Koronkiewicza wszystkie prace organizacyjne związane z powstaniem 1 kwietnia Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zostały zakończone.

Polska Misja Medyczna utworzyła na pograniczu afgańsko-pakistańskim izby porodowe dla kobiet – uchodźców z Afganistanu.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dot. spłaty pożyczki udzielonej kasom chorych. Chce, aby następca prawny kas wpłacił w tym roku do budżetu państwa tylko ok. 100 mln zł z długu zaciągniętego trzy lata temu. Wcześniej planowano, że w tym roku kasy spłacą 410,7 mln zł długu.

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu w NFZ. Chodzi o przesunięcie terminów przygotowania planów zdrowotnych przez samorządy terytorialne oraz przywrócenie rozwiązań dotyczących refundacji leków generycznych.

Sejm postanowił, że lekarski egzamin państwowy będzie po raz pierwszy zorganizowany po 30 września 2004 r. Będą musieli go zdać absolwenci po odbyciu stażu podyplomowego.

Ok. 561 mln zł – o taką kwotę w 2002 r. wystąpili komornicy do kas chorych z tytułu zadłużeń podmiotów, z którymi kasy podpisały umowy. Z chwilą wejścia w życie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia komornicy będą mogli zająć tylko
25 proc. tzw. pożytków należnych
– w tym przypadku kwot wynikających z umów zawartych między kasą chorych a szpitalem, przychodnią czy apteką.

(jw)

Archiwum