22 maja 2003

Adresy do kolportażu

Redakcja miesięcznika „Puls” bardzo prosi wszystkich lekarzy o weryfikowanie adresów do kolportażu „Pulsu” i „Gazety Lekarskiej” (zmiany adresu, rodziny lekarskie, które nie chcą otrzymywać kilku egzemplarzy pism i tym podobne).
Prosimy o kontakt – e-mail:
puls@warszawa.oil.org.pl
lub tel./fax: 828 36 39.

Archiwum