2 czerwca 2003

Konferencja Szefów Wojskowej Służby Zdrowia Państw NATO

W dniach 20-23 maja br. w Warszawie odbyła się XIX Plenarna Konferencja Szefów Wojskowych Służb Medycznych Państw NATO (COMEDS) z udziałem szefów wojskowej służby zdrowia krajów uczestniczących w programie „Partnerstwo dla Pokoju”. Obrady prowadził przewodniczący COMEDS, pełniący na co dzień funkcję szefa służby zdrowia Sił Zbrojnych Królestwa Belgii – gen. dyw. dr Roger Van Hoof. Gospodarzem spotkania był Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP, z gen. bryg. dr. n. med. Januszem Adamczykiem – szefem Służby Zdrowia WP, pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. resortowej opieki zdrowotnej – na czele.
Podczas obrad omówiono m.in. kwestię usytuowania służb medycznych w strukturach sił zbrojnych poszczególnych państw, rolę tych służb w walce z bioterroryzmem oraz ich działalność w ramach misji i operacji pokojowych, najnowsze technologie medycyny wojskowej, a także zagadnienia dotyczące koordynacji współpracy poszczególnych krajów Sojuszu w tej dziedzinie.
W ramach konferencji w Muzeum WP otwarta została wystawa „Dzieje wojskowej służby zdrowia”, przedstawiająca rozwój polskiej medycyny w latach zaborów i podczas dwóch wojen światowych.
Przedstawiciele COMEDS zwiedzili wojskowe instytuty – Medycyny Lotniczej na Żoliborzu oraz Medyczny na Pradze, gdzie zapoznali się z działalnością i wyposażeniem tych instytucji.

eg

Komitet Szefów Wojskowych Służb Medycznych (COMEDS), poprzednio znany jako EUROMED, jest centralnym ośrodkiem rozwoju, koordynacji i doradztwa w dziedzinie medycyny dla Komitetu Wojskowego NATO, w którego strukturach funkcjonuje od stycznia 1994 r. Składa się z najwyższych rangą medycznych władz wojskowych, reprezentujących poszczególne państwa członkowskie Sojuszu.

Archiwum