16 czerwca 2003

Ogólnopolska Konferencja Medycyna – Etyka – Ekonomia

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
MEDYCYNA – ETYKA – EKONOMIA
Warszawa, 16 czerwca 2003 r.

Centrum Konferencyjne
Wojska Polskiego
al. Żwirki i Wigury 9/13

Organizator
Okręgowa Izba Lekarska
w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

We wrześniu br. w Toruniu odbędzie się Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy, poświęcony głównie nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Wśród problemów, przed jakim staje wciąż środowisko lekarskie, jest ocena moralna obszaru, na którym lekarz wykonujący zawód styka się
z postępem nauki i prawami ekonomii.

Konferencja
MEDYCYNA – ETYKA – EKONOMIA
będzie poświęcona tym zagadnieniom, a jej konkluzje mogą być podstawą do nowelizacji przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej.

SESJA I

WIEDZA – SUMIENIE – MOŻLIWOŚCI

godz.10.00 – 12.00

Dyskusja panelowa, propozycje planowanych zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

12.00- 12.30 – przerwa na kawę

SESJA II

MEDYCYNA NA STYKU Z BIZNESEM – ETYCZNE GRANICE PROMOCJI I SPONSORINGU

godz. 12.30 -14.30

14.30 – 15.30 – przerwa na obiad. Uwaga! Istnieje możliwość spożycia obiadu na miejscu (cena 16 zł). Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do dnia 12 czerwca br., tel. 658-17-01.

SESJA III

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA, ALOKACJA ŚRODKÓW – POZYCJA LEKARZA

godz. 15.30 – 17.30

Dyskusja panelowa, propozycje planowanych zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Zakończenie konferencji.

Archiwum