14 września 2003

Informacja Biura Pośrednictwa Pracy

W związku z propozycją strony libijskiej zorganizowania pełnej obsady dwóch oddziałów szpitala w Misuracie (miasto w zachodnim rejonie Libii): oddziału ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego – prosimy zainteresowanych dyrektorów szpitali o kontakt z BPP. Chcemy zasugerować stworzenie etatów rotacyjnych, co dałoby poczucie bezpieczeństwa kolegom wyjeżdżającym do pracy w Libii. Umowy ze szpitalem libijskim miałyby charakter długofalowy.

Andrzej Morliński
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum