27 listopada 2003

Zaniżone stawki

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej – w związku z niedoszacowaniem wartości świadczeń stomatologicznych w kasach chorych, a następnie w NFZ – zleciła niezależnym ekspertom opracowanie rzeczywistych kosztów lecznictwa stomatologicznego. Powstał dokument pt. „Kalkulacja kosztów jednostkowych podstawowych procedur stomatologicznych finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (z uwzględnieniem wymaganego standardu)”. Z analizy tego opracowania, przesłanego do ministra zdrowia i prezesa NFZ, wynika niezbicie, że stawki płacone za świadczenia są 2,6 razy niższe od ich rzeczywistej wartości.
Dalsze trwanie takiego procederu doprowadzi do kompletnego załamania pracy gabinetów i poradni stomatologicznych w RP, współpracujących z NFZ. Jak długo bowiem można obniżać standard świadczeń lub dopłacać do kas chorych czy NFZ? Odpowiedzialność za jakość świadczeń zawsze spada na lekarza stomatologa. Skalkulowanie przez Fundusz ceny świadczenia poniżej rzeczywistych kosztów narusza art. 39 ustawy o NFZ, gdzie zapisano, że do zakresu działania Funduszu należy określenie jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do zawierania umów. Zawieranie umów poniżej ich rzeczywistej wartości jest po prostu nieuczciwe.
Eksperci uznali, że punkt w procedurach stomatologicznych nie powinien mieć wartości poniżej 0,15 zł.

Zbigniew Żak
wiceprezes NRL

Archiwum