4 grudnia 2003

Dokumenty do odebrania

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie po raz kolejny apeluje do Koleżanek i Kolegów, którzy złożyli dokumenty rejestracyjne (w roku bieżącym, a także w latach ubiegłych) i uzyskali dokumenty nowego prawa wykonywania zawodu – o odebranie ich z siedziby Izby.
W aktach Komisji Rejestracji znajduje się ok. 2800 dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Stomatologa, gotowych do odbioru, wymagających jednak osobistego zgłoszenia się lekarza. Koleżanki i Koledzy, których dokumenty zalegają w szafach Komisji, kilkakrotnie byli powiadomieni korespondencyjnie o konieczności zgłoszenia się celem ich odebrania; mimo to niektórzy odwlekają tę sprawę latami.
Przypominamy, że nowe prawo wykonywania zawodu od dnia 1.01.2003 r. jest jedynym dokumentem potwierdzającym uprawnienia lekarza do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nieposiadanie go de facto stawia lekarza w kolizji z obowiązującym prawem i naraża na poważne skutki, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej.
Po raz kolejny – mamy nadzieję, że ostatni – apelujemy o niezwłoczne zgłaszanie się do siedziby Izby po odbiór dokumentów.

Ładysław Nekanda-Trepka
z-ca sekretarza ORL

Archiwum