4 grudnia 2003

ORL o sytuacji w ochronie zdrowia

14 listopada 2003 r. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie skierowała apel – do Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP; Leszka Millera, prezesa Rady Ministrów; Marka Borowskiego, marszałka Sejmu; Longina Pastusiaka, marszałka Senatu; Leszka Sikorskiego, ministra zdrowia; Krzysztofa Panasa, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; Konstantego Radziwłła, prezesa Naczelnej Rady Lekrskiej – w sprawie obecnej sytuacji w ochronie zdrowia:

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie z ogromnym niepokojem obserwuje dramatycznie pogarszającą się sytuację ochrony zdrowia w naszym kraju.
W ostatnich tygodniach środowisko medyczne zostało dodatkowo zbulwersowane działaniami Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi konkursu ofert na rok 2004.
Dokumentacja konkursowa – pełna błędów, przeoczeń i absurdów – świadczy o nieprofesjonalnym działaniu pracowników Funduszu. Oczywistym następstwem jest to, iż – po raz pierwszy od ustanowienia kas chorych, tj. od 1 stycznia 1999 roku – środowisko medyczne postanowiło sprzeciwić się nieprzemyślanym działaniom decydentów i przystąpiło do bojkotu konkursu ofert.
Zmiany w zasadach konkursu, doraźnie wprowadzane w ostatnich dniach przez NFZ, powodują dodatkowy chaos, nie pozwalają na prawidłowe przygotowanie ofert i zakłócają udzielanie usług medycznych w tym roku.
Wyrażane w mediach przez wysokiej rangi osobistości państwowe opinie o równej pozycji w negocjacjach Narodowego Funduszu i świadczeniodawców, o podążaniu pieniądza za pacjentem – w dobie ustalonych limitów przyjęć i procedur – są całkowicie oderwane od rzeczywistości.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, utożsamiając się ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 października 2003 r. w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, popiera akcję odmowy przystępowania do konkursów przez świadczeniodawców. Jest to w naszym przekonaniu przejaw odpowiedzialności za jakość opieki zdrowotnej w Polsce.
W trosce o stabilność systemu opieki zdrowotnej Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie apeluje o:
– stworzenie prawnych możliwości do bezzwłocznego przystąpienia do aneksowania zawartych dotychczas umów o udzielanie usług medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – na okres co najmniej 6 miesięcy,
– podjęcie działań na rzecz rozwiązania podstawowego problemu służby zdrowia w Polsce – niedofinansowania systemu.
Zdrowie narodu wymaga zdrowego systemu opieki zdrowotnej, a Narodowy Fundusz Zdrowia z założenia powinien być jego najzdrowszym elementem.

dr n. med. Andrzej Włodarczyk
przewodniczący ORL w Warszawie

Archiwum