18 grudnia 2003

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskie liczy ponad 25 tys. lekarzy z całej Polski. Skupieni są w dużych towarzystwach regionalnych, takich jak np. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Śląskie Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Płockie czy Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie, a także mniejszych, na szczeblu powiatów lub kilku powiatów. PTL jest wydawcą popularnego Kalendarza Lekarza Praktyka oraz różnych czasopism lekarskich („Polski Merkuriusz Lekarski”, „Przegląd Lekarski”, „Wiadomości Lekarskie”). W swoich szeregach skupia znakomite autorytety medycyny oraz zwykłych, „szeregowych” lekarzy. Działalność PTL to przede wszystkim: zebrania naukowe, zebrania integracyjne, organizowanie imprez, kontakty zagraniczne, a także przyznawanie cenionych odznaczeń.
17 października 2003 r. w Bydgoszczy odbył się XI Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów, wybranych przez oddziały regionalne. Zrealizowano bardzo pożyteczny i konkretny program. W bezpośrednim głosowaniu wybrano na kolejną kadencję długoletniego prezesa, prof. dr. hab. Jerzego Woya Wojciechowskiego. Zarząd główny liczy 70 osób z całej Polski, prezydium zaś tworzą: prezes, wiceprezesi – dr Adam Czarnecki (Warszawa), dr Jerzy Dosiak (Katowice) i dr Marek Grabowski (Warszawa – Częstochowa), skarbnik – dr Adam Galewski (Warszawa), sekretarze – dr Zbigniew Miller (Warszawa) i dr Felicja Łapkiewicz (Warszawa). Warszawską Izbę Lekarską w prezydium reprezentują również dr Krystyna Podgórska i prof. Tadeusz Tołłoczko.
Polskie Towarzystwo Lekarskie prowadzi Klub Lekarza, mieszczący się w Warszawie, w Al. Ujazdowskich 24. Jego program jest niezwykle bogaty. Klub jest otwarty dla lekarzy z całej Polski. Zachęcam do odwiedzin.

AG

Archiwum