16 grudnia 2003

RPO w sprawie kontraktów

Prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich, w liście do Krzysztofa Panasa, prezesa NFZ, wyraził zaniepokojenie faktem, że wobec nieprzystąpienia do konkursu na świadczenia medyczne znacznej liczby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – NFZ proponuje kontraktowanie tych świadczeń w szpitalach, przychodniach specjalistycznych i stacjach pogotowia ratunkowego. W liście czytamy m.in.: „powstaje wątpliwość co do faktycznej możliwości zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych przynajmniej na dotychczasowym poziomie oraz do realizacji ustawowego prawa wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”.

(mkr)

Archiwum