26 grudnia 2003

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

W dniach 19-21 września 2003 roku w Warszawie odbyła się jubileuszowa, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa poświęcona postępom w dziedzinie dermatochirurgii estetycznej.
Konferencję, podobnie jak w latach poprzednich, zorganizowała firma Derm-Service Pologne. Obrady odbywały się w nowoczesnym Centrum Finansowym „Puławska” w Warszawie. Patronat nad konferencją objęły: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Okręgowa Izba Lekarska, która – biorąc pod uwagę rangę i poziom konferencji – przyznała uczestnikom 15 punktów edukacyjnych według nowej skali programu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego lekarzy. Ze względu na ważną rolę, jaką polscy lekarze mają odegrać w rozszerzonych granicach Unii Europejskiej, patronat nad spotkaniem objęła również minister Danuta Hübner. W skład komitetu naukowego wchodzili: prof. Wiesław Gliński, prezydent PTD, prof. Hanna Wolska, doc. Cezary Kowalewski. W sympozjum wzięło udział około 300 osób.
Obrady rozpoczęły się wystąpieniem przedstawiciela OIL, dr. Aleksandra Kotlickiego, na temat konieczności ustawicznego kształcenia się lekarzy i lekarzy stomatologów.
Pierwszą sesję naukową, poświęconą odmładzającym metodom terapeutycznym twarzy, otworzył doc. Cezary Kowalewski. Omówiono rodzaje i zasady działania starszych i nowych generacji kwasów owocowych, przedstawiono wskazania do ich zastosowania oraz problemy terapeutyczne i etyczne z tym związane. Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź prof. Hanny Wolskiej, dotycząca leczenia trądziku zwykłego kwasami owocowymi, która podkreśliła, że obecnie, gdy istnieje tak wiele różnych leków, pacjenci z trądzikiem zwykłym powinni być leczeni przez lekarza dermatologa. Doc. C. Kowalewski przedstawił badania wykazujące nieznany do tej pory mechanizm działania kwasów bionowych (kwasy owocowe nowej generacji) na zaburzenia naczyniowe w przebiegu chorób skóry o odmiennej etiopatogenezie, takich jak: zmiany posterydowe na twarzy, fotodermatozy, naczyniowy okres trądziku różowatego. Przedstawiono również znaczenie inhibitorów metaloproteinaz w leczeniu trądziku różowatego. Zaznaczono udział różnych promotorów nowej generacji w zwiększaniu penetracji aktywnych składników kosmeceutyków poprawiających wygląd skóry twarzy.
Następną sesję poświęcono filerom. Przedstawiono mechanizm działania i wskazania do zastosowania toksyny botulinowej. Nowość wśród filerów – to Hyaluderm, zawierający hialuronian sodu, pozyskiwany drogą inżynierii genetycznej, a więc pozbawiony istotnego działania ubocznego, takiego jak niekompatybilność tkankowa.
Sesja popołudniowa dotyczyła udziału układu wydzielania wewnętrznego w procesach starzenia się skóry, powstawania przebarwień skórnych. Omówiono zalety fawonoidów, a także rolę hormonalnej terapii zastępczej w minimalizowaniu objawów starzenia się skóry. Przedstawiono metody walki z przebarwieniami na skórze.
Ostatnią sesję naukową poświęcono roli układu nerwowego i stresu w rozwoju wybranych chorób skórnych.
Program konferencji obejmował również warsztaty. Można było osobiście wykonać piling kwasami owocowymi, kwasem trójchlorooctowym, weekend peel, yellow peel. Przedstawiono techniki wstrzyknięć toksyny botulinowej, implantacji kwasu hialuronowego oraz sposób mikronakłuwania skóry promotorami nowej generacji.
Na uwagę zasługuje sprawna organizacja konferencji i niezwykle przyjazna atmosfera. Patroni medialni – „Dermatologia Estetyczna”, „Dermatologica” oraz MediMedia International Sp. z o.o., wydawca Pharmindexu.

Katarzyna Woźniak
Autorka jest pracownikiem Kliniki Dermatologicznej AM w Warszawie

Archiwum