21 stycznia 2004

Co wiemy o restrukturyzacji?

Rada Społeczna Mazowieckiego Oddziału NFZ zwróciła się do OIL w Warszawie o podjęcie akcji informacyjnej, której celem byłoby wyjaśnienie lekarzom skutków zapowiadanej przez rząd restrukturyzacji placówek służby zdrowia. „Jest dla nas oczywiste – pisze przewodniczący Rady Ryszard Majkowski – że poprawa funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, a tym samym poprawa dostępności i jakości usług dla ubezpieczonych, zależeć będzie nie tylko od dobrego prawa, ale również – a może przede wszystkim – od zrozumienia przez środowisko zawodowe istoty zachodzących zmian”.

(mkr)

Archiwum