8 lutego 2004

11 lutego – Światowy Dzień Chorego

Drodzy kapelani, kapłani i zakonnice, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, technicy, pracownicy administracji, opiekunowie społeczni oraz wolontariusze! Światowy Dzień Chorego stanowi szczególną okazję, by stawać się jeszcze gorliwszymi uczniami Chrystusa Dobrego Samarytanina. Pamiętajcie, kim jesteście, i uczcie się rozpoznawać oblicze zasmuconego i uwielbionego Pana w ludziach, którzy cierpią.

Fragment ubiegłorocznego Orędzia Jana Pawła II

W 1992 r., w liście ustanawiającym ten Dzień, Jan Paweł II napisał: (…)
Podjąłem decyzję o ustanowieniu Światowego Dnia Chorego, który będzie obchodzony 11 lutego każdego roku w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. (…) Podobnie jak 11 lutego 1984 r. ogłosiłem list apostolski o chrześcijańskim znaczeniu cierpienia ludzkiego, a w rok później ustanowiłem Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, tak też uważam za wymowne wybranie tej daty dla obchodzenia Światowego Dnia Chorego. (…) W rzeczywistości bowiem „wraz z Maryją, Matką Chrystusa, stojącą pod Krzyżem zatrzymujemy się przy wszystkich krzyżach współczesnego człowieka.” (Salvifici doloris 31)”.

eg

Archiwum