21 lutego 2004

Oświadczenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 7 stycznia 2004 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ze zdumieniem przyjęło wypowiedź Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera w czasie konferencji prasowej w dniu 6 stycznia br.: Lekarz, który zamyka swój gabinet, który opuszcza swojego pacjenta, który zdradza swojego pacjenta, w moim przekonaniu nie może być wzorcem do naśladowania.

W przekonaniu Prezydium ORL w Warszawie to właśnie wielomiesięczny upór rządu, dotyczący stanowiska w sprawie kontraktów z NFZ na 2004 r., nie może być wzorcem do naśladowania.

Stawianie przez premiera lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej zarzutu „zdrady pacjentów”, w kontekście opóźnionych – nie z ich winy – negocjacji warunków kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest niezrozumiałe i środowisko lekarskie przyjęło je z oburzeniem.

Prezydium ORL uważa, że zarówno ta, jak i wcześniejsza wypowiedź ministra zdrowia Leszka Sikorskiego o działaniu lekarzy niezgodnym z zasadami etyki lekarskiej – wymagają publicznego sprostowania.

Lekarze mają konstytucyjne prawo do wykonywania swojej pracy w godnych warunkach oraz ustawowy obowiązek zachowania niezbędnych warunków do bezpiecznego leczenia pacjentów. Kontrakty proponowane przez NFZ na 2004 r. w przypadku bardzo wielu świadczeniodawców nie dawały tych możliwości.

Prezydium ORL przypomina, że Naczelna Rada Lekarska w stanowisku nr 46/03/IV z dnia 12 grudnia 2003 r. poparła lekarzy domagających się ustalenia możliwych do zrealizowania warunków kontraktów.

Archiwum