1 lutego 2004

Zasłyszane w Sejmie

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas:
(…) Chcę powiedzieć, że funkcja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (…) to nie jest kończące się czy niekończące się pasmo przyjemności. Ani się o tę funkcję starałem, ani chciałem ją brać, tak się złożyło, że ją piastuję. (…) Mam jednak wrażenie, że odejście prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a chcę przypomnieć, że jestem trzecim kolejnym prezesem tego Funduszu, niewiele zmieni, ponieważ nie przybędzie ani środków, ani możliwości, ani rozwiązań prawnych. (…) O Trybunale (…) w ogóle się nie wypowiadam, przyjmujemy to jako decyzję do realizacji. (…) Pan minister ziewa, to już pewnie muszę kończyć (…). Chciałbym, żebyśmy mieli wszyscy świadomość taką, że to od państwa wiele zależy, bo to, ile środków będzie miał Narodowy Fundusz i na bazie jakiego prawa będzie funkcjonował, zależy również od wysokiej Izby.

Minister zdrowia Leszek Sikorski:
Uzupełniając te informacje, to przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie ziewam, słuchałem uważnie uwag i odpowiedzi pana prezesa, być może jakiś grymas się pojawił, ale to z innego powodu.(…)
4. kadencja, 66. posiedzenie Sejmu, 3. dzień (9.01.2004)

eg

Archiwum