3 marca 2004

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

W dniach 19-22 maja 2004 roku w Poznaniu odbędzie się XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Tematy zjazdu: Fizjopatologia chorób reumatycznych; Postępy diagnostyki laboratoryjnej w reumatologii; Nowoczesne leczenie chorób reumatycznych; Reumatologia wieku rozwojowego; Reumoortopedia i in.
Ponadto przewiduje się: sesję dla lekarzy rodzinnych; wykłady „integrujące” dotyczące problemów łączących reumatologię z innymi działami chorób wewnętrznych; prezentację rzadko spotykanych stanów chorobowych („perły reumatologii”); sesję młodych reumatologów oraz sesję z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń osób chorych.
Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska.
Zainteresowanych udziałem w zjeździe prosimy o kontakt:

  • w sprawach merytorycznych: Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, tel./fax: 0-61 831 03 17, tel. 0-61 831 02 92, e-mail: rheuma@sk4.usoms.poznan.pl
  • w sprawach organizacyjnych: AGORA, ul. Żurawia 10-12/31, 60-860 Poznań, tel./fax: 0-61 842 74 65, tel. 0-61 842 70 94, e-mail: agora@poczta.onet.pl

Komitet organizacyjny zjazdu

Archiwum