27 czerwca 2004

Z Mazowsza

W sprawie protestu starostów

Rada Społeczna Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie na posiedzeniu 14 maja br. po wysłuchaniu wystąpienia przewodniczącego Konwentu Powiatów i Województwa Mazowieckiego Tadeusza Nalewajka o sytuacji finansowej szpitali powiatowych i przyczynach ogólnopolskiego protestu samorządów uznała za słuszne dążenie starostów do uzyskania rozwiązań prawnych, które polepszą finansowanie powiatowej służby zdrowia, w tym umożliwią wprowadzenie rozwiązań z tytułu tzw. ustawy 203.
Rada Społeczna, biorąc pod uwagę pogłębiające się zadłużenie szpitali w województwie mazowieckim, zwróciła się do władz wojewódzkich i resortu zdrowia o pilne opracowanie takich systemowych rozwiązań, które zapobiegną upadkowi wielu szpitali powiatowych, co w konsekwencji doprowadzi do jeszcze bardziej utrudnionego dostępu ubezpieczonych do świadczeń medycznych.

Nowocześniej w Wołominie

21 kwietnia br. w szpitalu w Wołominie uroczyście otwarto odnowioną część Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

Oddział przeszedł gruntowny remont i zyskał przede wszystkim dwie sale pooperacyjne: intensywnego nadzoru nad pacjentką po cięciach cesarskich oraz salę zabiegową wyposażoną w nowy sprzęt, m.in. monitor czynności życiowych. Inwestycja była możliwa dzięki pozyskanym przez szpital sponsorom. Na uroczystości otwarcia obecni byli m.in. wicestarosta Grzegorz Dudzik, Andrzej Żelezik, pełnomocnik burmistrza Wołomina Jerzego Mikulskiego, oraz przedstawiciele sponsorów.
Obecnie starostwo poszukuje możliwości pozyskania dla Oddziału Okulistycznego powiatowego szpitala w Wołominie lasera i fundus kamery – urządzeń medycznych ważnych dla pacjentów placówki. Sprzęt ten ujęty jest w zestawieniu ważnych potrzebnych zakupów, jednak ze względu na niełatwą bieżącą sytuację jego szybkie pozyskanie jest trudne w realizacji. Dyrekcja szpitala rozważa możliwość wydzierżawienia powierzchni w szpitalu NZOZ-owi Lecznicy Okulistycznej „Mega Lens”, aby stworzyć na Oddziale Okulistycznym pracownię laserową. Pracownia, wyposażona w sprzęt przez lecznicę, pozostawałaby w dyspozycji personelu szpitala.

Szpital w Ostrołęce

Powiatowy inspektor budowlany wydał decyzję o wznowieniu budowy szpitala specjalistycznego w Ostrołęce.

Po niemal 20 latach budowy wstrzymano prace, bo inspektor nadzoru budowlanego dopatrzył się odstępstw od wydanego na początku lat 80. planu budowy. Prace wstrzymano na początku kwietnia br., a dyrekcja została zobowiązana do dostarczenia niezbędnej dokumentacji w ciągu pół roku. Dokumentację uzupełniono w ciągu kilku dni. Teraz inspektor zmienił swoją decyzję i inwestycja została dopuszczona do realizacji. Na dokończenie budowy szpitala potrzebne jest jeszcze około 200 milionów złotych; w tym roku na tę inwestycje przewidziano 15 milionów.

Nowy związek ratowników

24 marca br. powstał Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ.

Związek powołano do życia podczas konferencji ratownictwa medycznego w Serocku pod Warszawą. Przyjechało na nią 50 przedstawicieli jednostek ratowniczych z całego kraju, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Tematem konferencji były prace nad ustawami o ratownictwie medycznym i ubezpieczeniach zdrowotnych. Związek chce aktywnie wpływać na organizacje ratownictwa medycznego i brać udział w pracach nad zapisami prawnymi. Przedstawiciele MZ przedstawili uczestnikom wstępne projekty rozwiązań prawnych. – Nareszcie wiemy cokolwiek na temat, który bezpośrednio nas dotyczy. Niestety dotychczas nikt nie informował nas o tym, co może znaleźć się w ustawach – mówi Edyta Grabowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
Związek liczy 35 członków-założycieli. Podczas konferencji wybrano pięcioosobowy zarząd. Jego prezesem został Krzysztof Rolirad, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. W skład zarządu weszli także dyrektorzy stacji z Krakowa, Białegostoku, Kielc i Kłodzka.

Niezły ranking

Cztery warszawskie placówki zostały wyróżnione w rankingu tygodnika Newsweek.

Najlepszym szpitalem w kraju w tym roku według Newsweek Polska jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza AM w Bydgoszczy. Jego dyrektorem jest dr Krzysztof Demidowicz. Wyróżnienia otrzymało też kilka oddziałów specjalistycznych z warszawskich placówek.
To już trzeci ranking przeprowadzony wspólnie przez Newsweek Polska i Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. Ankiety opracowane przez Towarzystwo, podobnie jak w ubiegłych latach, były wysłane tylko do tych klinik lub oddziałów i szpitali, które mają zezwolenie Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji. W tym roku oceniono placówki dziewięciu specjalizacji.
Uroczyste wręczenia dyplomów przyznanych najlepszym placówkom opieki zdrowotnej odbyło się 26 kwietnia br. w Centrum Multimedialnym Foksal w Warszawie podczas I Konferencji „Bezpieczny pacjent, bezpieczny szpital”. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza AM w Bydgoszczy otrzymał statuetkę – Wykrzyknik Newsweeka.
Cztery warszawskie placówki otrzymały dyplomy w następujących kategoriach:

  • Kardiologia, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – prof. Zbigniew Religa;
  • Neurologia, Instytut Psychiatrii i Neurologii – II Klinika Neurologiczna – prof. Anna Członkowska;
  • Ortopedia, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń – Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – prof. Andrzej Górecki;
  • Okulistyka, Kliniczny Szpital Okulistyczny – Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM – prof. Jerzy Szaflik.

Kolumnę redaguje Stefan ROKITA

Archiwum