13 września 2004

Dodatkowe 20 mln

Sejmik Województwa Mazowieckiego 5 lipca 2004 r. podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu województwa mazowieckiego na bieżący rok.

Wynika z niej m.in., że o 20 mln zł zwiększą się wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego, tj. na budowę szpitala w Radomiu – Józefowie (5 mln zł) oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce (15 mln zł). Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

AK

Archiwum