28 września 2004

Z Trybunału Konstytucyjnego

Bezrobotni z powodu rozporządzenia ukończyli staż, zostaną pozbawieni środków do życia i będą zmuszeni do zarejestrowania się jako bezrobotni.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 24 marca
2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa mówi, że egzamin przeprowadzany jest dwa razy w roku, w ściśle określonych terminach. Można do niego przystąpić najwcześniej miesiąc po ukończeniu stażu. Na wydanie świadectwa o zdaniu egzaminu trzeba poczekać do 21 dni. Lekarz może więc ubiegać się w izbie lekarskiej o wydanie prawa do wykonywania zawodu (które uprawnia go do tej pracy) mniej więcej po 2 miesiącach od odbycia stażu. Izba natomiast ma na podjęcie decyzji o wydaniu prawa 3 miesiące (z reguły trwa to ok. 2 tygodni).
Jeżeli lekarz z jakiegoś powodu nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, to cała procedura może się wydłużyć o następne 6 miesięcy. Zdaniem OZZL, rozporządzenie ogranicza konstytucyjne prawo lekarza do wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, a ograniczenia takie może wprowadzać jedynie ustawa, nie zaś rozporządzenie.

AK

Archiwum