13 października 2004

Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs im. prof. Janiny Misiewicz na najlepszą pracę 2003 roku, zorganizowany dla młodych pneumonologów przez Warszawsko-Otwocki Oddział PTFP, został rozstrzygnięty.

I nagrodę w dziedzinie prac klinicznych otrzymał dr Robert Pływaczewski z Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy (kierowanej przez prof. Górecką) za pracę Sleep structure and periodic breathing in Tibetans and Han at stimulated altitude of 5000 m, opublikowaną w Respir Physiol Neurobiol. Warto podkreślić bardzo wysoki impact factor pisma: 2,4, który w dużym stopniu przyczynił się do zdobycia tej nagrody. I miejsce w kategorii prac doświadczalnych uzyskała dr Anita Dymecka z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (kierowanego przez prof. Pokorskiego) za pracę Ascorbate in the carotid body, opublikowaną w Adv Ex Med Biol. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia: dr. Wojciechowi Lubińskiemu za artykuł Analiza sposobu leczenia chorych na POChP, opublikowany w Polskim Merkuriuszu Lekarskim, oraz dr Luizie Jończak za artykuł Porównanie wyników kwestionariusza zaburzeń oddychania w czasie snu populacji dorosłych mieszkańców Warszawy, opublikowany w Pneumonologii i Alergologii Polskiej.
Wyniki konkursu ogłoszono 8 maja br. w Oranżerii Pałacu Wilanowskiego, podczas XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia. Prezes Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego prof. Kozielski pogratulował zwycięzcom, a nagrody – stypendium umożliwiające udział w dorocznym kongresie European Respiratory Society w Glasgow – w imieniu fundatora wręczył Marcin Strzondała, przedstawiciel firmy GlaxoSmithKline.
Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła prezentacja sylwetki prof. Misiewicz, wybranej na patronkę młodych pneumonologów. Choć urodziła się w XIX wieku, z pewnością może być wzorem dla lekarzy XXI stulecia. Przede wszystkim dlatego, że była świetnie wykształconym lekarzem. Uczyła się w najlepszych ośrodkach: w Sankt Petersburgu, w Warszawie (pod kierunkiem sławnego prof. Orłowskiego), w Instytucie Pasteura, Instytucie Forlaniego, a także w klinikach Szwajcarii i Wiednia. To świetny przykład dla młodzieży medycznej w czasach zjednoczonej Europy. Prof. Misiewicz zawsze była propagatorką nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, potrafiącą dostrzec postęp w nauce i odchodzącą od starych schematów. To również ważne przesłanie dla młodych, aby stale doskonalili swój kunszt. Prof. Misiewicz umiała dostrzec szerszy wymiar medycyny i widzieć jej społeczny charakter. Organizując pion ftyzjatrii i konsekwentnie realizując program zwalczania gruźlicy, stworzyła podwaliny współczesnej polskiej pneumonologii. Dzięki jej szerokim horyzontom udało się w Polsce opanować rozprzestrzenienie gruźlicy i jest to z pewnością największy sukces powojennej medycyny w Polsce. O wyborze prof. Misiewicz zadecydowała też jej wspaniała karta z czasów wojny. Przez całą okupację prowadziła tajne nauczanie medycyny. Za leczenie żołnierzy Armii Krajowej trafiła na Pawiak. Podczas Powstania Warszawskiego powstrzymała masowy mord pacjentów i personelu Szpitala Wolskiego. Prof. Misiewcz pozostała w pamięci potomnych jako wielki przyjaciel młodzieży.
Uroczystą sesję uświetnił wykład specjalny im. prof. Janiny Misiewicz. Komitet naukowy konkursu i Zarząd Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTFP uhonorował tym zaszczytem prof. Jana Zielińskiego, wieloletniego kierownika Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy, którego pierwszym dyrektorem była prof. Misiewicz. Główną domeną działań prof. Zielińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich pneumonologów, stała się przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zaburzenia oddychania podczas snu. Jego prace są cenione nie tylko w Polsce, ale także w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Z jego inicjatywy powstała w Polsce sieć poradni zajmujących się domową tlenoterapią, a także Narodowy Program Wykrywania i Profilaktyki POChP. Dodać trzeba, że prof. Zieliński był współautorem aż dwóch z czterech prac nagrodzonych w konkursie im prof. Janiny Misiewicz. Świadczy to o jego wielkim zaangażowaniu w kształcenie młodych pokoleń pneumonologów. Wykład prof. Zielińskiego – Wpływ przerywanej hipoksji na krążenie płucne – stanowił podsumowanie jego wieloletniej pracy naukowej.
Pneumonologów, którzy nie ukończyli 35. roku, zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym konkursie. Zwycięzcy wezmą udział w Kongresie ERS w Kopenhadze. Ü

Tadeusz Maria ZIELONKA
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTFP

Archiwum