2 grudnia 2004

Profilaktyka i terapia zespołu dziecka krzywdzonego

W dn. 2 i 3 października 2004 r. w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu odbyła się konferencja naukowa nt. „Profilaktyka i terapia zespołu dziecka krzywdzonego”, zorganizowana przez CZD oraz Fundację „Mederi – pomóżmy dzieciom”. Uczestniczyli w niej lekarze pediatrzy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy pomocy społecznej.

Anna Darska z Funduszu Ludnościowego ONZ przedstawiła cele tej organizacji w odniesieniu do praw człowieka na podstawie Deklaracji Milenijnej ONZ z 2000 r. Kofiego Annana. Z kolei dr Monika Sajkowska z Fundacji „Dzieci Niczyje” zaprezentowała wyniki badań dotyczących skali zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce. Dr Elisabeth N’Gome z Francji i dr Jenny Gray z Wielkiej Brytanii przedstawiły zasady organizowania kompleksowej pomocy interdyscyplinarnej w szpitalach i poradniach pediatrycznych.
W trakcie sesji plenarnych omawiano m.in.: diagnostykę medyczną zespołu dziecka krzywdzonego, następstwa neurologiczne przemocy wobec niemowląt, aspekty etyczno-prawne krzywdzenia dzieci, badania postawy studentów medycyny i lekarzy wobec problematyki dziecka krzywdzonego.
Pierwszy dzień obrad zakończył się dyskusją okrągłego stołu na temat metod profilaktyki społecznej. W drugim dniu odbywały się zajęcia warsztatowe.
Przemoc wobec dzieci jest jedną z częściej spotykanych form przemocy w rodzinie. Stanowi istotny problem społeczny i wychowawczy,
a także problem natury medycznej. Każdy lekarz – pediatra, internista, chirurg, a szczególnie lekarz rodzinny – może zetknąć się z nim w swojej codziennej pracy. By z nim skutecznie walczyć – lekarze, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele muszą znać symptomatologię zespołu dziecka krzywdzonego, podejmować odpowiednie czynności i wdrażać procedury prawne, przy wsparciu organizacji społecznych.

JKG

Miejsca, w których można uzyskać profesjonalną pomoc:
– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
– tel. 0 801 12 00 02, (22) 666 00 60;
http://www.niebieskalinia.pl
– Fundacja „Dzieci Niczyje”, 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59, tel. (22) 616-02-68, fax: (22) 6160314; fdn@fdn.pl http://www.fdn.pl

Archiwum