20 lutego 2005

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego – ze znakiem jakości

Co ma zrobić instytucja, która chce uzyskać międzynarodowy znak jakości – certyfikat stwierdzający, że jest zarządzana zgodnie ze światowymi standardami? Trzeba mieć motywację i ciężko się napracować, a po spełnieniu wymagań „zgodności systemu z międzynarodową normą ISO” – nie spoczywać na laurach.
Takie zadanie podjął zespół pracowników Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego, które jest jednostką administracji publicznej realizującą zadania wojewody z zakresu ochrony zdrowia.
Nie trzeba udowadniać, że polskie urzędy administracji publicznej są nadal oceniane jako mało efektywne, a obsługa w nich – w opinii klientów – jest daleka od oczekiwań i od tego, co wdrożono już w Europie. Z tym większym uznaniem warto odnotować fakt, iż ambitny i zaangażowany zespół Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego pod kierownictwem dra Michała Targowskiego (na zdjęciu) uzyskał certyfikat, który świadczy o tym, że jest to organizacja zarządzana zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi. To dobry przykład oczekiwanych zmian na lepsze, wart upowszechnienia. Ü

jw

Archiwum