7 marca 2005

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje Piotr KACZMAREK

Nowe oblicze szpitala w Piasecznie

Szpital Powiatowy w Piasecznie
od stycznia br. jest dziesiątą polikliniką Centralnego Szpitala
Klinicznego MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

Wielu pacjentów z powiatu piaseczyńskiego już wcześniej leczono w klinice na Wołoskiej. Ze względu na organizację opieki oraz ułatwienie rozliczeń finansowych – dla CSK ważne jest, by jak najwięcej osób trafiających do kliniki było już w systemie jej Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wcześniej części pacjentów, także z powiatu piaseczyńskiego, nie przyjmowano do CSK. Po wejściu szpitala piaseczyńskiego w struktury ZOZ-u na Wołoskiej sytuacja całkowicie się zmieniła. Każdy chory, który zgłasza się do lekarzy specjalistów w przychodni przy ul. Mickiewicza w Piasecznie lub trafia do szpitala powiatowego, jest od razu rejestrowany jako pacjent CSK MSWiA. Ułatwia to przepływ informacji i zwiększa możliwości leczenia. Chorego wymagającego opieki, która nie jest możliwa w Piasecznie, natychmiast przewozi się
na ul. Wołoską, do szpitala wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt i zatrudniającego wysoko kwalifikowaną kadrę medyczną.
W pierwszym kwartale tego roku planuje się wiele ważnych zmian, m.in.: uruchomienie w Piasecznie oddziału intensywnej terapii medycznej i placówki pogotowia ratunkowego z gabinetem zabiegowym oraz udostępnienie lekarzom zatrudnionym w szpitalu w Piasecznie dobrze wyposażonego i czynnego 24 godziny na dobę laboratorium analitycznego.
CSK MSWiA przejął także pogotowie w powiecie piaseczyńskim. Tak jak do tej pory, powiat obsługiwany jest przez dwie karetki R i W stacjonujące w Piasecznie oraz karetkę W stacjonującą w Górze Kalwarii.
Personel zatrudniony w szpitalu powiatowym, lekarze i pielęgniarki, będzie systematycznie szkolony w CSK. Chodzi o to, by w poliklinice w Piasecznie stosowano takie same standardy leczenia i opieki oraz procedury, jakie są przyjęte w CSK. Szkolenia pozwolą także nawiązać bezpośredni kontakt między lekarzami zatrudnionymi w Piasecznie i na Wołoskiej.
CSK MSWiA, przejmując od 1 stycznia br. prowadzenie szpitala, przychodni specjalistycznej oraz pogotowia, przejął także wszelkie bieżące zobowiązania wobec pracowników. Nie dotyczy to jednak tych spraw, które obejmują okres przed 1 stycznia 2005 r. Dyrekcja CSK zapowiada, że zamierza stopniowo uporządkowywać sprawy wynagrodzeń personelu zatrudnionego w Piasecznie. Pracownicy nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu tzw. ustawy 203, a personel średni
i niższy zarabiał poniżej standardów istniejących w CSK.

Nowy oddział

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie 31 stycznia br. zyskał nowoczesny oddział leczenia zaburzeń psychosomatycznych u dzieci.

Kiedy w 1983 r. stworzono placówkę, była ona jedyną tego rodzaju instytucją służby zdrowia. Do dziś takie poradnie – z zespołem psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów zajmujących się psychosomatyką w sposób kompleksowy – są rzadkością
w Polsce, a w Warszawie znajduje się tylko ta jedna. Od lutego br. lekarze
i pacjenci mogą w niej korzystać z nowoczesnych, estetycznie urządzonych gabinetów i sal do prowadzenia terapii. Pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznym oraz członków ich rodzin otacza się opieką terapeutyczną. W razie potrzeby mogą korzystać z zaplecza specjalistycznego przychodni przyszpitalnej, np. konsultacji pediatry, neurologa, logopedy.

Wołomin dziękuje darczyńcom

Szpital Powiatowy w Wołominie podziękował darczyńcom za pomoc w remoncie kilku oddziałów.

W szpitalu wyremontowano oddział położniczo-ginekologiczny, chirurgiczny, pediatryczny, wewnętrzny
(ze stacją dializ). Przeprowadzono także prace wykończeniowe oddziału ratunkowego. Dzięki hojności przyjaciół szpitala zakupiono sprzęt, m.in. ratujący życie na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM).
18 stycznia br. w szpitalu gościli przedsiębiorcy-sponsorzy, dzięki którym możliwy był remont szpitalnych oddziałów. Obecni byli również przedstawiciele samorządów, burmistrzowie i przewodniczący rad gmin, które włączyły się w prowadzony przez starostwo program dofinansowania zakupu sprzętu dla szpitala.
W akcję tę włączyło się osiem gmin: Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Marki, Strachówka, Radzymin, Wołomin
i Zielonka.

Dla cierpiących na zaburzenia psychiczne

Od 19 stycznia br. w Otwocku funkcjonuje nowo otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy. Przygotowanie byłej siedziby poradni stomatologii i protetyki kosztowało ok. 100 tys. zł. Pieniądze na remont i prowadzenie placówki przekazał urząd wojewódzki (należy to do jego zadań). Dom będzie miał ok. 40 podopiecznych cierpiących na zaburzenia psychiczne. W placówce utworzono pracownie: malarską, rzeźbiarską, ceramiczną, urządzono salkę telewizyjną i salonik czytelniczy. Przewiduje się również zajęcia
z zakresu grafiki komputerowej. Jest to już 44. placówka tego typu otwarta na Mazowszu.

Komornik w Otwocku

Komornik zajął konta Szpitala Powiatowego w Otwocku. Placówka nie ma pieniędzy na wypłaty pensji dla pracowników. W każdej chwili mogą skończyć się środki na zakup leków
i wyżywienie pacjentów. Część pieniędzy zajętych przez komornika
to długi szpitala wobec obecnych
i zwolnionych pracowników. Dyrekcja zwróciła się do nich o wycofanie pozwów. Starostwo powiatu otwockiego obiecało szpitalowi pożyczkę, jednak nie rozwiąże ona problemów w Otwocku.

Archiwum