14 marca 2005

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Odnowiony szpital w Pionkach

Blisko 1,4 mln zł kosztowała modernizacja szpitala w Pionkach. Pieniądze pochodzą z kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z budżetu powiatu radomskiego, któremu podlega pionkowska placówka.

Jak poinformował dyrektor SP ZZOZ Aleksander Gawlik, w szpitalu przeprowadzono termomodernizację budynków – wymieniono dach, okna oraz wybudowano zadaszony podjazd.
W części pomieszczeń wymieniono posadzki i kafelki. Remont przeprowadzono także w siedzibie pogotowia ratunkowego oraz w lokalach zajmowanych przez Poradnię Chorób Płuc. Zdaniem dyr. Gawlika, znacznie poprawiły się warunki funkcjonowania lecznicy. – Szpital nie może stać w miejscu, gdyż oczekiwania pacjentów rosną i poziom usług medycznych również powinien się podnosić – podkreślił. Dyr. Gawlik zapowiedział, że placówka podjęła też starania o środki unijne, m.in. na zakup laparoskopu i aparatury RTG. Planowane jest utworzenie nowego oddziału – psychiatrii oraz rozbudowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego.
W szpitalu jest obecnie 5 oddziałów: wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy oraz chirurgia, rehabilitacja i dermatologia. W lecznicy funkcjonują również poradnie specjalistyczne. W placówce pracuje 28 lekarzy.

Noworoczne spotkanie lekarzy

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu opłatkowym służby zdrowia, zorganizowanym przez Radomski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

W salach duszpasterstwa przy ul. Prusa w Radomiu spotkali się pracownicy służby zdrowia oraz kapelani z radomskich szpitali. – Zależy nam na integracji środowiska medycznego i na tworzeniu trwałych, pogłębionych więzi międzyludzkich. Dlatego opłatki służby zdrowia stały się już tradycją – odbywają się od 1997 r. – powiedziała przewodnicząca KSLP dr Jadwiga Waldek.
Lekarze uczestniczyli w Mszy św., koncelebrowanej przez ordynariusza diecezji radomskiej ks. bp. Zygmunta Zimowskiego i kapelanów: ks. Grzegorza Stępnia i ks. Mirosława Bandosa. W homilii biskup Zimowski zaapelował do zebranych
o solidarność z drugim człowiekiem, zwłaszcza cierpiącym.

Remont po latach oczekiwań

2 mln zł pochłonął remont i wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Oddział wzbogacił się m.in. o nowe pomieszczenia i dodatkowe łóżka.

Potrzeba remontu wynikała z trudnych warunków, w jakich leczono pacjentów. – Na modernizację placówki czekaliśmy wiele lat – powiedział dyrektor RSzS Andrzej Cieślik. Oddział mieści się w salach zajmowanych dotychczas przez oddział laryngologii.
W czasie remontu wyburzono ścianki działowe i postawiono nowe. Wymieniono okna, podłogi, glazurę i instalacje. Placówkę wyposażono w nowoczesne respiratory, pompy infuzyjne, pompy do stałego podawania wlewów kroplowych oraz w centralę monitorującą. Z pomocy medycznej może obecnie korzystać jednocześnie 10 pacjentów. Dyr. Cieślik zapowiedział dalszą modernizację: – Mamy obiecane środki unijne. Na nowe wyposażenie przeznaczymy również pieniądze z własnego budżetu.

Zmiany kadrowe

Ze stanowiska dyrektora szpitala psychiatrycznego w Radomiu-Krychnowicach został odwołany Andrzej Wójcik.

Decyzję w sprawie odwołania podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego, któremu podlega radomska placówka. W lakonicznym uzasadnieniu powołano się na naruszenie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Z taką interpretacją nie zgadza się Andrzej Wójcik. Placówką w Krychnowicach kierował ok. 4 i pół roku. Funkcję dyrektora szpitala pełni tymczasowo dotychczasowy z-ca dyr. ds. administracyjnych Mirosław Ślifirczyk.

Dr n. med. Antoni Sokalski utracił stanowisko ordynatora oddziału dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Odejścia dr. Sokalskiego domagał się dyrektor szpitala
Andrzej Cieślik. Dyrektor zarzucił ordynatorowi niewykonanie kontraktu z NFZ i złamanie zakazu pracy w firmie konkurencyjnej. Dr Sokalski nie zgadza się z tymi zarzutami. Po utracie funkcji ordynatora skorzystał z możliwości dalszej pracy w szpitalu na oddziale dializ. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki ordynatora pełni dr Jolanta Buczyńska-Chyl.

Archiwum