1 maja 2005

A na Miodowej – zęby zdrowe

Próchnica, zły zgryz, ubytki – to Polska. Wyróżniamy się wśród krajów Europy najgorszym stanem zdrowotnym jamy ustnej. Za nami jest tylko Łotwa – i to, zapewne, już niedługo. Brak rozsądnej i konsekwentnej polityki państwa w tym zakresie to spuścizna wielu lat. Kiedyś w Ministerstwie Zdrowia funkcjonował Wydział ds. Stomatologii. Został zlikwidowany. Od 1993 roku daremnie trwa walka na argumenty, by w resorcie zdrowia było z kim rozmawiać o stomatologii, lekarzach dentystach i ich pacjentach. Może to brak daru racjonalnej argumentacji lekarzy dentystów i umiejętności przewidywania skutków ze strony epidemiologów?

Należy natomiast pogratulować skuteczności działania Koleżankom Pielęgniarkom: w kwietniu br. w statucie Ministerstwa Zdrowia pojawiło się Biuro do Spraw Pielęgniarek i Położnych (ma rangę departamentu, ruszy po uruchomieniu procedury wynikającej z ustawy o służbie cywilnej; jak będzie liczne – jeszcze nie wiadomo). Biuro, zgodnie z zadaniami zapisanymi w regulaminie organizacyjnym MZ, ma objąć najważniejsze dla zawodów pielęgniarki i położnej problemy i być partnerem w ich rozwiązywaniu dla innych merytorycznych departamentów resortu – albo… te departamenty będą partnerem dla Biura. A więc: liczba pielęgniarek i położnych w systemie, staż podyplomowy, kształcenie przed- i podyplomowe i związana z tym migracja, działalność konsultantów krajowych w danej dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, limity przyjęć na studia, legislacja dotycząca pielęgniarstwa i położnictwa, wdrożenie przepisów UE…

Co prawda, w ochronie zdrowia, utożsamianie struktury administracyjnej z rozwiązywaniem problemów jest zbyt daleko posuniętym optymizmem, ale i tak Koleżankom Pielęgniarkom i Położnym należy pozazdrościć. Przynajmniej nie będą już musiały desperacko biegać po rozwidlonych korytarzach budynku przy ulicy Miodowej 15, a ich opinie nie będą już tylko opiniami w ramach Rady Społecznej przy Ministrze Zdrowia.

A lekarze dentyści i ich pacjenci niech poczekają, aż kogoś przy ulicy Miodowej 15 wreszcie porządnie zabolą zęby!

Ewa Gwiazdowicz

Archiwum