17 czerwca 2005

Dziennikarze o zdrowiu

Stowarzyszenie „Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia” – to organizacja skupiająca dziennikarzy zajmujących się zdrowiem i medycyną w Polsce. Powstało ono wiosną ubiegłego roku jako kontynuacja działającej w latach 90., niezwykle popularnej, unikatowej – nie tylko w Polsce, ale i w Europie – organizacji dziennikarzy. Ówczesne stowarzyszenie, powołane z inicjatywy prof. Marka Sadowskiego, twórcy Narodowego Programu Ochrony Serca, miało służyć – realizowanej w ramach tego programu – edukacji zdrowotnej społeczeństwa prowadzonej w mediach. Jak wykazały badania skuteczności wspomnianego programu, najwięcej osób dowiedziało się o czynnikach ryzyka i profilaktyce chorób krążenia właśnie z relacji medialnych, z prasy, radia i telewizji. Niestety, po pewnym czasie organizacja zawiesiła swoją działalność. Jednak postulaty przedstawicieli środowisk naukowych, Ministerstwa Zdrowia i organizacji lekarskich, dotyczące potrzeby istnienia organizacji dziennikarzy piszących
o zdrowiu, która mogłaby aktywnie włączać się w organizację działań prozdrowotnych, spowodowały, że
w połowie minionego roku reaktywowano działalność stowarzyszenia.
Pierwszą inicjatywą odrodzonego klubu stały się „Debaty o zdrowiu”, organizowanie wspólnie z Centrum Multimedialnym. Są to, odbywające się raz w miesiącu, spotkania poświęcone problemom dotyczącym zdrowia oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. – Dotychczas odbyło się 16 takich spotkań, m.in. na temat zmian w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej i polityki lekowej kraju. Wspólnie z lekarzami, pacjentami i przedstawicielami organizacji służby zdrowia zastanawialiśmy się, czy potrzebne jest współpłacenie pacjentów za leczenie, jak powinien wyglądać koszyk usług gwarantowanych, czy należy wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Rozmawialiśmy także o polityce zdrowotnej dotyczącej osób starszych – opowiada Jagoda Kamińska, prezes stowarzyszenia. – W najbliższym czasie będziemy rozmawiać o restrukturyzacji szpitali, zmianach w systemie opieki zdrowotnej, i ponownie o polityce zdrowotnej obejmującej osoby star- sze – dodaje.
Informacje o tematach i terminach kolejnych spotkań zamieszczane są na stronie internetowej stowarzyszenia (www.klubzdrowia.org), są też przekazywane imiennie do stowarzyszeń lekarzy, pacjentów oraz Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki tak szerokiej informacji uczestnikami debaty są zarówno lekarze, jak i pacjenci, naukowcy, przedstawiciele administracji państwowej, firm farmaceutycznych oraz dziennikarze.
– Nasze spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, chyba dlatego, że poruszają aktualne, ważne dla wszystkich problemy, niejednokrotnie dyskutowane tutaj po raz pierwszy. W ubiegłym roku za aktywną działalność dziennikarzy branżowych, wymianę informacji oraz współpracę przy cyklu dyskusyjnym „Debaty o zdrowiu” stowarzyszenie otrzymało nagrodę Centrum Multimedialnego Foksal. Działalność naszej organizacji uznano za najlepszą inicjatywę w świecie mediów w 2004 roku – mówi J. Kamińska. – Ważna jest otwartość stowarzyszenia na współpracę z lekarzami
i organizacjami, którym bliska jest promocja i profilaktyka zdrowotna
– dodaje. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkie osoby ze środowiska medycznego, którym problemy te są bliskie. Ü

Marzena SYGUT

Archiwum