1 czerwca 2005

System Numerowania Recept Lekarskich

W związku z koniecznością wprowadzenia od dn. 1 lipca 2005 r. druków numerowanych dla recept podlegających refundacji (zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich – Dz. U. nr 213, poz. 2164 z dn. 28 września 2004 r.) – Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dn. 16 maja 2005 r. został uruchomiony System Numerowania Recept Lekarskich (SNRL), umożliwiający pobieranie zakresu numerów lub wydruk recept za pośrednictwem internetowej aplikacji. SNRL został udostępniony pod adresem internetowym:
https://85.128.74.173/ap-recepty
Warunkiem korzystania z internetowej aplikacji dystrybucji recept jest posiadanie aktualnej umowy z Mazowieckim OW NFZ, upoważniającej lekarza lub felczera do wystawiania recept podlegających refundacji.
Więcej informacji dotyczących SNRL można uzyskać pod adresem internetowym: http://www.nfz-warszawa.pl/index/recepty

Andrzej JACYNA
dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Archiwum