8 czerwca 2005

Szkolenie dla konsultantów laktacyjnych

Odbywające się od czerwca 2003 r. do marca 2004 r. „Szkolenie dla kandydatów na międzynarodowych konsultantów laktacyjnych”, zorganizowane przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, było pierwszym w Polsce tak zaawansowanym szkoleniem w zakresie laktacji
i karmienia piersią. Celem kursu było przygotowanie uczestniczek do zdobycia certyfikatu IBCLC – międzynarodowego konsultanta laktacyjnego.

Program, opracowany na podstawie „Core Curriculum for Lactation Consultant Practice”, uzyskał pozytywną opinię Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Szkolenie było realizowane jako kurs dokształcający na podstawie zezwolenia warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Obejmowało 150 godzin wykładów, podzielonych na 6 trzydniowych sesji oraz 40 godzin zajęć praktycznych. Kierownikiem kursu był prof. Bogdan Chazan.
Na potrzeby szkolenia sprowadzono anglojęzyczne podręczniki i atlasy omawiające zagadnienia laktacji na poziomie niezbędnym w pracy profesjonalnego konsultanta. Wykłady prowadzone były przez dydaktyków mających wieloletnie doświadczenie
w pracy z matkami karmiącymi piersią. Wielu z nich pracuje w placówkach wyróżnionych tytułem Szpital Przyjazny Dziecku, realizujących inicjatywę WHO i UNICEF „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

Wykładowcy reprezentowali: Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią; Instytut Matki i Dziecka,
a w nim: Zakład Promocji Karmienia Piersią, Zakład Zdrowia Rodziny, Zakład Żywienia; Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie; Śląską Akademię Medyczną; Akademię Medyczną w Warszawie; Federację Konsumentów oraz Instytut Onkologii w Warszawie.
Duży blok tematyczny poświęcono zagadnieniom dobrej komunikacji i poradnictwa, konsultant laktacyjny bowiem musi łączyć szeroką wiedzę
z umiejętnościami porozumiewania się.
Wykłady odbywały się w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Ćwiczenia zaś – na oddziale położniczym, w sali porodowej, w poradni laktacyjnej oraz w biurze Komitetu, gdzie uczestniczki udzielały porad laktacyjnych przez Internet. Zajęcia praktyczne prowadzili doświadczeni konsultantci laktacyjni.
Szkolenie ukończyło 51 osób: położne, lekarki, pielęgniarki, 5 osób reprezentowało zawody niemedyczne. Uczestniczki uzyskały solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Egzamin odbył się 26 lipca 2004 r. w Warszawie. Pozytywny wynik i certyfikat międzynarodowego konsultanta laktacyjnego (IBCLC) uzyskało 89% uczestniczek szkolenia.

Jakość szkolenia zorganizowanego przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią została obiektywnie zweryfikowana. Odsetek kandydatów zdających test osiągnął poziom porównywalny z wynikami takich szkoleń organizowanych od lat w Europie i na świecie.
Po egzaminie w 2004 r. liczba międzynarodowych konsultantów laktacyjnych w Polsce wzrosła z 4 do 48. To ogromny sukces, choć wciąż kropla
w morzu potrzeb.

Monika ŻUKOWSKA-RUBIK, Magdalena NEHRING-GUGULSKA

Informacji w sprawie szkoleń udziela Monika Marzec – tel. (22) 32-77-345,
(0) 501-43-33-81; w sprawie egzaminu
– Małgorzata Neugebauer, koordynator IBCLE w Polsce – neugebauer@op.pl
Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu IBCLC zapraszamy na strony internetowe: http://www.iblce-europe.org
http://www.laktacja.pl Ü

Archiwum