17 czerwca 2005

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Nowoczesna aparatura dla okulistyki

3 mln zł kosztował sprzęt dla oddziału okulistycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Dzięki nowoczesnej aparaturze placówka na Józefowie rozpoczęła m.in. wykonywanie operacji zaćmy, zabiegów przeciwjaskrowych, odwarstwiania siatkówki oraz zabiegów na siatkówce wykonywane wewnątrz gałki ocznej.
Zakup nowoczesnej aparatury był możliwy dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego. – Istniało duże zapotrzebowanie na zabiegi tego typu. Dotychczas mieszkańcy z regionu radomskiego musieli korzystać z pomocy placówek w Lublinie, Nałęczowie lub w Warszawie – podkreśla dyrektor WSzS Bożenna Pacholczak. Jak poinformowała z-ca ordynatora okulistyki
dr Anna Kamińska, obecnie na oddziale wykonuje się 6 operacji zaćmy dziennie. Oprócz zabiegów planowych
(na które w kolejce czeka już ponad 100 osób) przeprowadza się operacje narządów wzroku po urazach.
Wyposażenie oddziału stanowią m.in. lasery do zabiegów przeciwjaskrowych, mikroskop operacyjny, fakovitrectom, czyli sprzęt do operowania zaćmy, aparat USG do bezinwazyjnego badania wnętrza gałki ocznej i oczodołu, oftalmaskopy do oceny dna oka.
Na oddziale pracuje 6 lekarzy. Obowiązki ordynatora pełni dr Zbigniew Kiciak.

Dyrektorskie roszady
w Iłży…


Jacek Brzeziński został nowym
dyrektorem szpitala w Iłży.
Zastąpił Tomasza Kaszewskiego, który nieoczekiwanie złożył
rezygnację.

Odejście dotychczasowego dyrektora było prawdopodobnie efektem negatywnej oceny jego blisko 2-letniej pracy w iłżeckiej lecznicy, sformułowanej przez radnych powiatu radomskiego, którzy nadzorują placówkę. Samorządowcy krytykowali
T. Kaszewskiego za konflikty z załogą, w tym zakwestionowane przez sąd zwolnienie ordynatora oddziału chirurgii. Ponadto radni obciążali szefa szpitala winą za trudną sytuację finansową placówki.
Nowy dyrektor ma 35 lat, jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska) na kierunku: organizacja i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania ochroną zdrowia (na UKSW). Dotychczas pracował w Narodowym Funduszu Zdrowia.

…i w Kozienicach

Nowy dyrektor kieruje również szpitalem w Kozienicach.
Decyzją władz powiatu funkcję tę pełni obecnie mgr biologii
Maria Posłuszny.

Od wielu lat związana jest z kozienicką placówką. Rozpoczynała pracę jako pielęgniarka instrumentariuszka, następnie kierowała działem organizacji i nadzoru oraz działem organizacyjno-gospodarczym. Ukończyła podyplomowe studia z organizacji
i zarządzania w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Konkursy
na ordynatorów
w RSzS

Znane są pierwsze wyniki
konkursów na stanowiska
ordynatorów w Radomskim
Szpitalu Specjalistycznym.

Konieczność przeprowadzenia konkursów w dziewięciu oddziałach RSzS wynikała ze zmiany statutu szpitala i zastąpienia dotychczasowych kierowników – ordynatorami. Jak poinformował z-ca dyr. RSzS
dr Mieczysław Szatanek, stanowiska ordynatorów zostały obsadzone na oddziałach: chirurgii naczyń, chirurgii ogólnej, urologii i anestezjologii.

Ordynatorem oddziału chirurgii naczyń został dr n. med. Andrzej Ostrach, absolwent AM w Warszawie (1975 r.), specjalizacja I i II stopnia z chirurgii ogólnej i II stopnia z chirurgii naczyń; zatrudniony w latach 1975-79 w ZOZ w Kutnie, a od 1979 r. w szpitalu w Radomiu.

Ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej – dr Robert Rojewski, absolwent AM w Łodzi (1983 r.), specjalizacja I i II stopnia z chirurgii ogólnej oraz II stopnia z chirurgii onkologicznej; w radomskim szpitalu zatrudniony od 1983 r.

Ordynatorem oddziału urologii
dr Stanisław Gruszecki, absolwent AM w Lublinie (1975 r.), specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej i II stopnia z urologii; zatrudniony kolejno w AM w Lublinie, w ZOZ w Staszowie, a od
1982 r. w szpitalu w Radomiu.

Ordynatorem oddziału anestezjologii – dr Marek Roczniak, absolwent AM w Krakowie (1980 r.), specjalizacja I i II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii;
od 1980 r. zatrudniony w szpitalu w Radomiu.

Mimo rozstrzygnięcia konkursu
na stanowisko ordynatora oddziału dializ – nadal nie ma tu stałego szefa. Dyrektor RSzS Andrzej Cieślik odmówił powołania dr. Antoniego Sokalskiego, który zwyciężył w konkursie. Według dyrektora Cieślika ordynatorem nie może być osoba kilka miesięcy wcześniej odwołana ze stanowiska ordynatora
z powodu zastrzeżeń co do sposobu wykonywania obowiązków.
Dr Jolanta Buczyńska-Chyl
nadal pozostaje p.o. ordynatorem
oddziału dializ.

Dyrektor Cieślik zapowiedział zorganizowanie kolejnego konkursu.

Archiwum