24 lipca 2005

Algierskie odznaczenie dla dr Zofii Gerlach

Z okazji 50. rocznicy rewolucji algierskiej prezydent Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abdelaziz BOUTEFLIKA przyznał
dr Zofii GERLACH medal – w dowód wdzięczności za wysiłek, jaki włożyła w popieranie Algierii i jej walki narodowo-wyzwoleńczej.
Uroczystość dekoracji odbyła się w dn. 18 maja br.

– Moja praca jako chirurga dokonywała się podczas pierwszych dziesięciu lat niezależności Algierii – wspomina dr Gerlach. – Dane mi było pracować z uczuciem najbardziej cennym dla lekarza: czułam się tam naprawdę potrzebna. Algieria na zawsze pozostanie krajem wybranym przez moje serce – wyznaje. Po powrocie do Polski opisała swoje życie w tym kraju w książce „Odkopać źródło” (3 wydania w Polsce), za którą otrzymała 2 nagrody literackie.
Dr n. med. Zofia Gerlach jest chirurgiem. Zatrudniona w Instytucie Onkologii w Warszawie, w Szpitalu Al-Attaf w Algierii (Willaya Ain Defla), w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Do Algierii została skierowana służbowo przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w 1962 r. Pojechała tam na 2 tygodnie, została do 1972 r. Jej pobyt w Algierii to nie tylko praca w bloku operacyjnym i ambulatorium, ale również szkolenie personelu. Założyła oddział oparzeń i bank krwi. Za pracę w Algierii otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Była jedynym lekarzem wśród 4 wyróżnionych z tej okazji Polaków. Dr Gerlach jest również literatką („Róża Jerycho”, KAW; „Krajobrazy czasu dokonanego”, PAX) oraz tłumaczką literatury francuskiej. Ü
md

Archiwum