12 lipca 2005

Medicus Magnus

W dn. 10 i 11 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się XV Międzynarodowe Sympozjum Polskiej Akademii Medycyny oraz Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera pt. „Humanizacja opieki medycznej ludzi w wieku starszym”, połączone z jubileuszem 15-lecia Polskiej Akademii Medycyny.
Podczas uroczystości stopień doktora honoris causa oraz Złoty Medal „Medicus Magnus” (Wielki Lekarz) otrzymali: prof. Samuel Epstein, prof. Luc Montagnier, prof. Günter Blobel oraz prof. Andrzej Kułakowski. W ciągu 15 lat Polska Akademia Medycyny nadała takie odznaczenie 47 osobom z całego świata, w tym 24 laureatom Nagrody Nobla.

Prof. dr Andrzej Kułakowski – twórca chirurgii onkologicznej jako odrębnej specjalności, współtwórca Centrum Onkologii w Warszawie, założyciel i prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, patron Polskiej Szkoły Onkologii, laureat Nagrody Państwowej, Nagrody I Stopnia Ministra Zdrowia oraz Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Archiwum