23 lipca 2005

Oferty pracy na dzień 10 czerwca 2005 r.

Specjalność Liczba ofert pracy
– dla specjalności lekarskich:
alergologia 5
anestezjologia 12
chirurgia og. 8
choroby płuc 1
choroby wewn. 39
dermatologia 2
diabetologia 2
endokrynologia 1
epidemiologia 1
gastroenterologia 3
geriatria 1
ginekologia i poł. 9
ginekol.-endokryn. 1
kardiologia 8
kardiologia dziec. 1
laryngologia 6
med. kolejowa 1
med. lotnicza 1
med. pracy 1
med. ratunkowa 4
med. rodzinna 23
med. transportu 1
neonatologia 3
neurologia 5
neurologia dziec. 1
Specjalność Liczba ofert pracy
okulistyka 12
okulistyka dziec. 1
onkologia 1
ortopedia 6
ortopedia dziec. 1
patomorfologia 1
pediatria 21
psychiatria 9
psychiatria dziec. 1
radiologia 4
radiologia dziec. 1
rehabilitacja med. 3
reumatologia 2
stomatologia 15
stom. – chirurgia 1
stom. – ortodoncja 6
stom. – protetyka 3
urologia 4
USG 2
lekarz bez spec. 25
– dla innych zawodów medycznych:
mgr farmacji 2
mgr rehabilitacji 1
pielęgniarka 4
psycholog 1

Archiwum