24 lipca 2005

Oferty pracy na dzień 11 sierpnia 2005 r.

Specjalność Liczba ofert pracy
– dla specjalności lekarskich:
alergologia 2
anestezjologia 13
chirurgia 13
chirurgia onkologiczna 1
choroby puc 1
choroby wewn. 31
dermatologia 3
endokrynologia 1
gastroenterologia 2
geriatria 1
ginekologia i po. 10
kardiologia 8
kardiologia dziec. 1
laryngologia 4
med. kolejowa 1
med. lotnicza 1
med. pracy 3
med. ratunkowa 3
med. rodzinna 22
med. transportu 1
neonatologia 1
neurologia 7
Specjalność Liczba ofert pracy
neurologia dziec. 1
okulistyka 14
ortopedia 5
patomorfologia 1
pediatria 18
psychiatria 8
psychiatria dziec. 1
radiologia 4
radiologia dziec. 1
rehabilitacja med. 2
reumatologia 1
stomatologia 15
stom. – chirurgia 2
stom. – ortodoncja 6
stom. – periodontologia 1
stom. – protetyka 3
urologia 3
lekarz bez specjalizacji 22
– dla innych zawodów medycznych:
mgr farmacji 1
mgr rehabilitacji 1
pielęgniarka 3

Archiwum