1 lipca 2005

Wskaźnik masy ciała

Wskaźnik masy ciała, WMC (angielskie Body Mass Index, BMI) jest prostym, a jednocześnie czułym miernikiem ryzyka zachorowania na cukrzycę oraz chorobę nadciśnieniową, co wykazało wiele badań krajowych i zagranicznych (np. Tatoń 1995, Ciok i wsp. 2004).
Według Tatonia, WMC w granicach: 18,5-25 świadczy o prawidłowej masie ciała, 25-29 odpowiada pierwszemu stopniowi otyłości, 30-39 – drugiemu, zaś większy – trzeciemu.
Pomiar parametrów niezbędnych do obliczenia WMC jest prosty (a poza tym nic nie kosztuje). Dla ułatwienia prezentujemy tabelę, która – sądzimy – będzie przydatna do szybkiego ustalenia poziomu ryzyka zachorowania u badanych osób.

Piotr KRASUCKI, Wojciech ŁOBODZIŃSKI


Wskaźnik masy ciała

Archiwum