3 września 2005

Hemodynamika w Międzylesiu

23 czerwca br. w siedzibie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2 odbyła się uroczystość otwarcia nowej pracowni hemodynamiki.

Dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego dr Jarosław Rosłon podziękował marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi za sfinansowanie przez Urząd Marszałkowski zakupu nowoczesnego aparatu do badań angiokardiograficznych, umożliwiającego badanie serca – ocenę jego budowy, kształtu jam serca i naczyń wieńcowych – z użyciem promieni rentgenowskich. Dzięki zastosowaniu tego nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie aparatu możliwe będzie dokładniejsze zdiagnozowanie i odpowiednie zakwalifikowanie osób z chorobami serca
i naczyń wieńcowych do dalszego leczenia. Dyr. Rosłon podziękował też marszałkowi i Zarządowi Województwa za pomoc, doradztwo i wsparcie przy opracowaniu i składaniu wniosków szpitala o dofinansowanie ze środków unijnych, zakończone sukcesem już w I turze.
Po uroczystości i przedstawieniu zebranym przez ordynatorów – prof. dr. hab. n. med. Tomasza Pasierskiego i doc. dr. hab. n. med. Waldemara Kostewicza – możliwości wykorzystania aparatu dokonano przecięcia wstęgi do nowo otwartej pracowni hemodynamiki, którą następnie poświęcił ks.

Arkadiusz Zawistowski. Ü
jw, ak

Archiwum