22 listopada 2005

Lista nieobecności

Redakcja „Pulsu” – zobligowana stanowiskiem nr 2 XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2005 r. – zamieszcza niżej listę delegatów, którzy nie uczestniczyli w obradach XX, XXI, XXII Zjazdu Lekarzy.

Liczba nieobecności w czwartej kadencji: 2001-2005

Archiwum