2 listopada 2005

Spotkanie z MOW NFZ

Na początku października br. w siedzibie Mazo wieckiego Oddziału NFZ przy ul. Sienkiewicza w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ORL ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia – z dyrektorem MOW NFZ Andrzejem Jacyną oraz z-cą ds. medycznych Jackiem Paszkiewiczem. Komisję ORL w Warszawie reprezentowali kol. kol.: Jacek Kubiak, Roman Olszewski. Maciej Kubica, Andrzej Remiszewski.

Poruszono tematy dotyczące nowych kontraktów na rok 2006, odpłatności za nadwykonania, poruszono także sprawę pewnych kontrowersji na styku: POZ – specjalistyka. Zdaniem kierujących Mazowieckim Oddziałem NFZ, w 2006 r. nie będzie lepiej niż w 2005 r. W przyszłym roku Mazowsze na podstawie zatwierdzonego planu finansowego otrzyma w efekcie o 2% mniej środków niż w br.
W tym roku kilka szpitali nie ma podpisanych kontraktów na IV kwartał 2005 r. – pięć szpitali wojewódzkich Mazowsza, Instytut Onkologii, Szpital Kliniczny przy ul. Banacha i Szpital Zachodni w Grodzisku. Nadwyżki pieniędzy z centrali Funduszu będą przeznaczone tylko i wyłącznie na sfinansowanie wymienionych szpitali i to prawdopodobnie w niewystarczającej kwocie.
Inne województwa przesyłają chorych do stolicy, nawet małopolskie i wielkopolskie, w których znajdują się ważne ośrodki akademickie. Niestety, jak do tej pory obciąża to finansowo oddział na Mazowszu, bez możliwości wydobycia pieniędzy od oddziałów z innych regionów.
Zmiana w kontraktowaniu usług medycznych będzie polegała na ocenie wartości punktów proponowanych przez świadczeniodawców – jeśli będzie ona za wysoka, może dojść do sytuacji niepodpisania kontraktu, a co za tym idzie – do likwidacji szpitali. Prawdopodobnie kontrakty będą podpisywane na trzy kwartały 2006 r. i to po niższych stawkach, a przed czwartym kwartałem Oddział Funduszu dokona oceny i za pieniądze, które pozostaną, będą podpisywane umowy dodatkowe, być może nie ze wszystkimi oferentami. Nie ma szans na płacenie za nadwykonania – kwota 450 mln zł powinna być przeznaczona głównie na realizację „uchwały 203” (po procesach są wysokie koszty sądowe). Ratunek dla Mazowieckiego Oddziału NFZ to powrót do składkowych pieniędzy, a nie do podziału budżetowego.
Nie ustalono żadnych zasad dotyczących współpracy na styku: POZ – specjalistyka; na ten temat będą prowadzone rozmowy między centralą Funduszu, ministrem zdrowia i zainteresowanymi stronami.
Rozmowy nie mogły być pełniejsze, bowiem w czasie spotkania nie wiadomo jeszcze było, jak będzie wyglądała struktura nowego rządu, a także czy będzie istniał nadal Narodowy Fundusz Zdrowia, czy nie. Ü

Jacek KUBIAK

Archiwum