22 grudnia 2005

XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
XXIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
w WARSZAWIE

z dnia 26 listopada 2005 r.
o wynikach wyborów na stanowisko
przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej


Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 30 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie „Wybory przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej”, ogłasza się, że Andrzej Włodarczyk został przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009.

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
XXIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
w WARSZAWIE

z dnia 27 listopada 2005 r.
o wynikach wyborów
członków Okręgowej Rady Lekarskiej


Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 30 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie „Wybory członków Okręgowej Rady Lekarskiej”, ogłasza się, że:

1. Ancyparowicz Stanisław lekarz
2. Borkowski Wojciech lekarz
3. Bugaj Janusz lekarz dentysta
4. Burczyn Lidia lekarz
5. Chełstowski Waldemar lekarz
6. Choderna Grażyna lekarz
7. Czarkowski Marek lekarz
8. Dmowska Renata lekarz
9. Dziubiński Krzysztof lekarz
10. Garlicki Janusz lekarz
11. Jaroszewska-Balicka Wanda lekarz
12. Karpińska Katarzyna lekarz
13. Klimkowska-Misiak Marta lekarz dentysta
14. Klukowski Mirosław lekarz
15. Kosowski Jarosław lekarz
16. Kotlicki Aleksander lekarz
17. Kubiak Jacek lekarz
18. Kudraszew Roman lekarz
19. Łyczywek-Zwierz Maria lekarz
20. Majkowski Ryszardlekarz dentysta
21. Makuch Krzysztof lekarz
22. Miękus-Pączek Ewa lekarz dentysta
23. Morliński Andrzej lekarz
24. Nekanda-Trepka Ładysław lekarz
25. Niemczyk Stanisław lekarz
26. Okoń Adam lekarz dentysta
27. Olszewski Roman lekarz dentysta
28. Osiadacz Małgorzata lekarz
29. Paluszkiewicz Rafał lekarz
30. Pawełczak Stanisław lekarz
31. Pieczyński Aleksander lekarz
32. Pirkel Waldemar lekarz
33. Piwowarczyk Liliana lekarz dentysta
34. Pszczołowski Konrad lekarz
35. Radziwiłł Konstanty lekarz
36. Sawoni Andrzej lekarz
37. Schreyer Krzysztof lekarz
38. Skajster Tomasz lekarz
39. Stańczak Ryszard lekarz
40. Stopiński Marek lekarz
41. Szatanek Mieczysław lekarz
42. Ślączka Edward lekarz
43. Tołłoczko Tadeusz lekarz
44. Wojtowicz Andrzej lekarz dentysta
45. Wolanin Andrzej lekarz

zostali członkami Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2005-2009.

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
XXIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
w WARSZAWIE

z dnia 26 listopada 2005 r.
o wynikach wyborów na stanowisko
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 30 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie „Wybory Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej”, ogłasza się, że Janina Barbachowska została Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej na okres kadencji 2005-2009.

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
XXIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
w WARSZAWIE

z dnia 27 listopada 2005 r.
o wynikach wyborów zastępców
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 30 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie „Wybory zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej”, ogłasza się, że:

1. Abgarowicz-Miłkowska Teresa lekarz
2. Bobek-Pstrucha Ewelina lekarz
3. Boj Jacek lekarz
4. Borstern Grzegorz lekarz
5. Brodowski Maciej lekarz
6. Ciechanowicz-Jasztal Danuta lekarz
7. Firek Janusz lekarz
8. Gałecka Ewa lekarz
9. Gołębiewska Hanna lekarz
10. Hochman Andrzej lekarz dentysta
11. Hoffman Bożena lekarz dentysta
12. Jakubowski Krzysztof lekarz
13. Jarząbek Zbigniew lekarz
14. Klimowicz Aleksander lekarz
15. Korczyńska-Roguś Anna lekarz
16. Kowalewska-Kantecka Barbara lekarz
17. Kozakiewicz Barbara lekarz
18. Latek Grzegorz lekarz
19. Łojek Jarosław lekarz dentysta
20. Makowska Grażyna lekarz
21. Makowska Halina lekarz
22. Mirski Siemiomysł lekarz
23. Mrowiec Joanna lekarz dentysta
24. Parzuchowska Ewa lekarz dentysta
25. Siwik Maria lekarz
26. Skarbek-Kiełłczewski Jan lekarz
27. Stachurska-Turos Małgorzata lekarz
28. Stanaszek Andrzej lekarz
29. Staniszewska Marzena lekarz dentysta
30. Tekieli Stanisław lekarz
31. Turkowski Zacheusz lekarz
32. Wernic Katarzyna lekarz
33. Wędziński Andrzej lekarz dentysta
34. Winciunas Piotr lekarz
35. Zienkiewicz-Komorowska Ewa lekarz

zostali zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres kadencji 2005–2009.

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
XXIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
w WARSZAWIE

z dnia 27 listopada 2005 r.
o wynikach wyborów
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 30 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy
Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie „Wybory członków Okręgowego Sądu Lekarskiego”, ogłasza się, że:

1. Beder Patris lekarz dentysta
2. Bong Adrian lekarz
3. Borzym Stefan lekarz
4. Celemencki Janusz lekarz
5. Danielska-Klimek Maria lekarz
6. Dębska Bożena lekarz
7. Drotlef Bogusław lekarz
8. Iwaszkiewicz Bohdan lekarz
9. Jabłońska-Jagiełło Ewa lekarz
10. Jasińska Maria lekarz
11. Jasiński Roman lekarz
12. Jaworski Stefan lekarz
13. Jędrzejewski Grzegorz lekarz
14. Kamecki Grzegorz lekarz dentysta
15. Kryszyłowicz Bożena lekarz
16. Lenczewska-Kulikowska Helena lekarz dentysta
17. Lesak Danuta lekarz dentysta
18. Mutrynowski Andrzej lekarz
19. Olszewski Maciej lekarz
20. Osiński Włodzimierz lekarz dentysta
21. Panek Grzegorz lekarz
22. Pniewski Jarosław lekarz
23. Rusiecka-Kuczałek Elżbieta lekarz
24. Skubik Kazimierz lekarz
25. Słabik-Ledóchowska Aleksandra lekarz
26. Szelemetko Jacek lekarz
27. Trojanowska Mirosława lekarz
28. Walc Maria lekarz
29. Werner Andrzej lekarz dentysta
30. Wyględowska-Tucholska Aleksandra lekarz

zostali członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres kadencji 2005-2009.

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
XXIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
w WARSZAWIE

z dnia 27 listopada 2005 r.
o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 30 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie „Wybory członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej”, ogłasza się, że:

1. Bieganowska Katarzyna lekarz
2. Cieślik Grażyna lekarz
3. Dąbrowski Edward lekarz
4. Kawka Małgorzata lekarz
5. Latoszek-Banasiak Elżbieta lekarz dentysta
6. Lenkiewicz Michał lekarz
7. Mańczak Rafał lekarz
8. Nosarzewski Jerzy lekarz
9. Pietrzak Aleksandra lekarz dentysta
10. Romanowski Krzysztof lekarz
11. Wilmowska-Pietruszyńska Anna lekarz

zostali członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2005-2009.

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
XXIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
w WARSZAWIE

z dnia 27 listopada 2005 r.
o wynikach wyborów
delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy


Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 30 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie „Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy”, ogłasza się, że:

1. Radziwiłł Konstanty lekarz
2. Abgarowicz-Miłkowska Teresa lekarz
3. Ancyparowicz Stanisław lekarz
4. Annusewicz Zdzisław lekarz dentysta
5. Barbachowska Janina lekarz
6. Bobek-Pstrucha Ewelina lekarz
7. Bonder Anna lekarz
8. Borkowski Wojciech lekarz
9. Brett-Chruściel Joanna lekarz
10. Brzozowska-Kwinta Justyna lekarz dentysta
11. Bugaj Janusz lekarz dentysta
12. Burczyn Lidia lekarz
13. Celemencki Janusz lekarz
14. Choderna Grażyna lekarz
15. Chruściel Tadeusz lekarz
16. Czarkowski Marek lekarz
17. Dideńko Wiesław lekarz
18. Dmowska Renata lekarz
19. Drotlef Bogusław lekarz
20. Duda Krzysztof lekarz
21. Dziubiński Krzysztof lekarz
22. Garlicki Janusz lekarz
23. Jezierski Paweł lekarz
24. Klimkowska-Misiak Marta lekarz dentysta
25. Korta Teresa lekarz
26. Kostrzewa Janusz lekarz
27. Kotlicki Aleksander lekarz
28. Krajewski Romuald lekarz
29. Kubiak Jacek lekarz
30. Kudraszew Roman lekarz
31. Kużawczyk Andrzej lekarz
32. Lech Medard lekarz
33. Lesak Danuta lekarz dentysta
34. Łyczywek-Zwierz Maria lekarz
35. Madej Krzysztof lekarz
36. Majkowski Ryszard lekarz dentysta
37. Makowska Halina lekarz
38. Makuch Krzysztof lekarz
39. Miękus-Pączek Ewa lekarz dentysta
40. Mikliński Piotr lekarz dentysta
41. Morliński Andrzej lekarz
42. Moskwa Jerzy lekarz
43. Mularczyk Michał lekarz
44. Napiórkowski Grzegorz lekarz
45. Nekanda-Trepka Ładysław lekarz
46. Niemczyk Longin lekarz
47. Nosarzewski Jerzy lekarz
48. Okoń Adam lekarz dentysta
49. Olszewski Roman lekarz dentysta
50. Perdzyński Andrzej lekarz
51. Pękala Maciej lekarz dentysta
52. Piątkiewicz Jacek lekarz
53. Pietrzak Aleksandra lekarz dentysta
54. Pietrzykowska-Bodnar Bożena lekarz
55. Piwowarczyk Liliana lekarz dentysta
56. Pszczołowski Konrad lekarz
57. Putz Jacek lekarz
58. Sawoni Andrzej lekarz
59. Schreyer Krzysztof lekarz
60. Skajster Tomasz lekarz
61. Słabik-Ledóchowska Aleksandra lekarz
62. Stankiewicz-Choroszucha Bożenna lekarz
63. Stańczak Ryszard lekarz
64. Stopiński Marek lekarz
65. Szatanek Michał lekarz
66. Szatanek Mieczysław lekarz
67. Ślączka Edward lekarz
68. Świątkowski Jan lekarz
69. Targowski Michał lekarz
70. Wąsowicz-Cićkiewicz Hanna lekarz dentysta
71. Wilmowska-Pietruszyńska Anna lekarz
72. Włodarczyk Andrzej lekarz
73. Wojtowicz Andrzej lekarz dentysta
74. Wożniak Elżbieta lekarz dentysta
75. Zegadło-Mylik Maria lekarz

zostali delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres kadencji 2005-2009.

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
XXIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
w WARSZAWIE

z dnia 27 listopada 2005 r.
o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji Wyborczej


Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 30 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie „Wybory członków Okręgowej Komisji Wyborczej”, ogłasza się, że:

1. Bińkowska Teresa lekarz dentysta
2. Bobek-Pstrucha Ewelina lekarz
3. Janaszek-Borek Anna lekarz
4. Karpowicz Elżbieta lekarz
5. Kostrzewa Janusz lekarz
6. Kowalski-Liambo Artur lekarz
7. Liszewski Andrzej lekarz
8. Łazar Leszek lekarz
9. Osiadacz Małgorzata lekarz
10. Piwowarczyk Liliana lekarz dentysta
11. Targowski Michał lekarz

zostali członkami Okręgowej Komisji Wyborczej na okres kadencji 2005-2009.

Warszawa, 27 listopada 2005 r.

Archiwum