4 stycznia 2006

Nekrologi

12.07.2005
Tadeusz Winiarski,
lat 80, prof. dr hab. n. med., płk lek. w st. spocz., anestezjolog, były Nacz. Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii WP. Stare Powązki.
13.07.2005
Hanna Maria Lewicka
Wysocka, dr med., psychiatra. Stare Powązki.
15.07.2005
Jerzy Alkiewicz,
kier. III Katedry Pediatrii oraz Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej AM w Poznaniu.
17.07.2005
Irena Antoniak,
lat 94, lek. dentysta. Kwatera Kat. Cmentarza Prawosławnego na Woli.
19.07.2005
Władysława Renata Mazur-Franz,
lat 62, neurolog. Cmentarz Bródnowski.
22.07.2005
Maria Misiura,
dr n. med. biolog, były adiunkt Zakł. Biologii AM w Warszawie.
25.07.2005
Bogumił Wesołowski,
lek. rodzinny, społecznik, radny gm. Młodzieszyn 1994-1998.
27.07.2005
Sławomir Rutkiewicz,
lat 74, chirurg. Cmentarz w Grodzisku Maz.
29.07.2005
Szczepan Ziemiańczyk,
lat 79, dr
n. med., chirurg w Dąbrowie Górniczej, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, Zgromadzenie „Gozdawa”. Powązki Wojskowe.
1.08.2005
Hanna Rudziszowa
, lat 81, chirurg stomatolog, żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Stare Powązki.
1.08.2005
Krystyna Dytkowska-Witkowska,
lat 84, lek. dentysta, pensjonariuszka Domu Lekarza Seniora. Cmentarz w Brwinowie.
7.08.2005
Sławibóg Paschalis,
lat 75, lek. dentysta. Cmentarz Ewangelicko-Reformowany.
7.08.2005
Zofia Bllip-Boniecka,
lat 65, dr n. med., internista nefrolog, nauczyciel akademicki.
9.08.2005
Józefa Malecka -Płaza,
lat 71, lekarz. Cmentarz w Falenicy.
10.08.2005
Joanna Cholewicka-Kadlcik,
lek. pediatra, rehabilitant z Konstancina.
11.08.2005
Halina Cetnarowicz, z domu Szpilfogel,
lat 89, dr med., hematolog, żołnierz ZWZ, AK, więzień Pawiaka i hitlerowskich obozów koncentracyjnych, komendant okupacyjnego Hufca Harcerstwa Żeńskiego Warszawa Ochota. Cmentarz Komunalny Północny.
13.08.2005
Jan Szelest,
dr med., długoletni prac. Szpitala na Barcickiej. Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
14.08.2005
Zdzisław Klimczak,
lat 82, dr n. med., laryngolog, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, długoletni ordynator Szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Cmentarz w Makowie k. Skierniewic.
15.08.2005
Stanisław Piechowicz,
lat 74, lekarz
z Radości. Cmentarz Bródnowski.
16.08.2005
Ewa Teslar,
lat 55. Zmarła w Paryżu.
16.08.2005
Józef Zwinorgodzki,
lat 86, chirurg ortopeda, żołnierz wileńskiego AK, ps. „Turkuć”, „Janusz”, więzień łagrów, Kawaler Virtuti Militari, ppłk w st. spocz. Wojskowe Powązki.
17.08.2005
Zofia Borowska-Szamowska,
lat 86, lek. pediatra, por. AK, pseud. „Zosia”, bat. „Odwet”. Cmentarz w Starej Miłośnie.
22.08.2005
Barbara Wąsowicz
, lat 83, dr med. Cmentarz Komunalny Północny.
22.08.2005
Jerzy Godziński,
lat 81, lekarz położnik i ginekolog, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Cmentarz Bródnowski.
24.08.2005
Irena Pielińska,
lekarz, uczestniczka Powstania Warszawskiego, kier. Dzieln. Por. Med. Szkol. Praga Pd. Stare Powązki.
26.08.2005
Zofia Belka,
dr n. med., członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
28.08.2005
Krystyna Kuczewska,
z domu Wójtów, I voto Niemirycz, lat 89, absolwentka Medycyny Warszawskiej rocznika 1935, żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członek honorowy Warszawskiego Stow. Wychowanków Med. i Farm., neurolog psychiatra, wieloletni dyr. Zakładów Psychiatrycznych w Kocborowie i Kościanie, specjalista Sł. Zdr. PKP. Cmentarz Służewiecki przy ul. Wałbrzyskiej.
29.08.2005
Jacek Kozłowski,
lat 51, neurochirurg. Cmentarz Bródnowski.
2.09.2005
Henryk Soroczko,
płk lek., dr n. med., lekarz „Legii”. Cmentarz Czerniakowski.
3.09.2005
Janusz Olszewski,
lekarz. Stare Powązki.
9.09.2005
Halina Pepke,
z domu Soporek, lat 86, lek. dentysta, harcmistrz, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Stare Powązki.
9.09.2005
Elżbieta Wiktoria Józefa Fonberg,
prof. zwyczajny dr hab. n. med. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Stare Powązki.
10.09.2005
Barbara Zembrzuska,
lek. dentysta. Zmarła w Bernie (Szwajcaria). Cmentarz Bródnowski.
14.09.2005
Marzenna Kieniewicz,
lat 63, lekarz. Stare Powązki.
18.09.2005
Wojciech Husiatyński,
dr n. med., naukowiec, urolog ze Szpitala Klinicznego CMKP i Szpitala Praskiego.
19.09.2005
Alicja Wolska
, z domu Kowalska, dr
n. med., anestezjolog dziecięcy, wychowanka Gimn. i Lic. T. Rejtana. Stare Powązki.
20.09.2005
Barbara Spiewankiewicz,
lat 76,
dr med. Stare Powązki.
20.09.2005
Leontyna Kłos,
lat 79, wieloletni lekarz zakład. Warszawskiego Pogotowia Ratunkowego. Cmentarz Komunalny Północny.
22.09.2005
Witold Edmund Świerczewski,
lat 80, lek. ginekolog położnik, żołnierz AK, ps. „Vinci”. Cmentarz Bródnowski.
23.09.2005
Wiesław Graban,
lat 73, prof. dr hab. med., pionier med. nuklearnej, ultrasonografista. Cmentarz w Wilanowie.
24.09.2005
Wanda Walentynowicz,
lat 80, lekarz, żołnierz AK z Wilna. Stare Powązki.
26.09.2005
Wilhelmina Skakonik-Gręda,
lat 79, lekarz neurolog. Cmentarz Bródnowski.
27.09.2005
Czesława Kulak,
lat 72, lekarz, pensjonariuszka Domu Lekarza Seniora. Cmentarz w Sochaczewie.
Bez daty zgonu
Izabela Haftek,
dr n. med., neurolog
z Neuroortopedii STOCER-u w Konstancinie.
Janusz Lichomski, dr n. med., wieloletni konsultant medyczny firmy Glaxo Smith Kline Beecham w Polsce.
Maria Bielawska-Wachowska, z domu Adamczyk, lek. med. kolejowej. Cmentarz Komunalny Północny.
Ryszard Kocięba, prof. dr hab. med.
z Trzebnicy, chirurg.

Spisał Józef HORNOWSKI

Archiwum