12 lutego 2006

Obwieszczenia OKW

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w WARSZAWIE
z dnia 9 grudnia 2005 r.
o wynikach wyborów
członków prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158, z 1990 r., nr 20, poz. 120,
z 1996 r., nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 152, z 1998 r.,nr 106, poz. 668, z 2001 r., nr 126, poz. 1383, z 2002 r., nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz
z 2004 r., nr 92, poz. 885), § 30 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Rada Lekarska, wybory wiceprzewodniczących Okręgowej Rady Lekarskiej”, ogłasza się, że:
1. Jacek Kubiak – lekarz,
2. Ryszard Majkowski – lekarz dentysta,
3. Mieczysław Szatanek – lekarz
zostali wiceprzewodniczącymi Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2005-
-2009.

§ 2
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Rada Lekarska, wybory sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej”, ogłasza się, że: Ładysław Nekanda-Trepka (lekarz) został sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2005-
-2009.

§ 3
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Rada Lekarska, wybory zastępcy sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej”, ogłasza się, że: Janusz Bugaj (lekarz dentysta) został zastępcą sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2005-2009.

§ 4
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Rada Lekarska, wybory skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej”, ogłasza się, że: Wojciech Borkowski (lekarz) został skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2005-2009.
§ 5
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Rada Lekarska, wybory członków prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej”, ogłasza się, że:
1. Renata Dmowska – lekarz,
2. Janusz Garlicki – lekarz,
3. Wanda Balicka-Jaroszewska – lekarz,
4. Roman Kudraszew – lekarz
zostali członkami prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2005-
-2009.

§ 6
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Rada Lekarska, wybory członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu „, ogłasza się, że:
Konrad Pszczołowski
(lekarz) został przewodniczącym Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu, a tym samym członkiem prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2005-2009.

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w WARSZAWIE
z dnia 7 grudnia 2005 r.
o wynikach wyborów
przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego
i sekretarza
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158, z 1990 r., nr 20, poz. 120, z 1996 r., nr 106, poz. 496, z 1997 r., nr 28, poz. 152, z 1998 r., nr 106, poz. 668, z 2001 r., nr 126, poz. 1383, z 2002 r., nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz
z 2004 r., nr 92, poz. 885), § 30 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Komisja Rewizyjna, wybory przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej”, ogłasza się, że: Anna Wilmowska-Pietruszyńska (lekarz) została przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2005-2009.

§ 2
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Komisja Rewizyjna, wybory zastępców przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej”, ogłasza się, że: Jerzy Nosarzewski (lekarz) został zastępcą przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2005-2009.

§ 3
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowa Komisja Rewizyjna, wybory sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej”, ogłasza się, że: Grażyna Cieślik (lekarz) została sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2005–2009.

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w WARSZAWIE
z dnia 8 grudnia 2005 r.
o wynikach wyborów
przewodniczącego
i wiceprzewodniczących
Okręgowego Sądu Lekarskiego

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158, z 1990 r., nr 20, poz. 120, z 1996 r., nr 106, poz. 496, z 1997 r., nr 28, poz. 152, z 1998 r., nr 106, poz. 668,
z 2001 r., nr 126, poz. 1383, z 2002 r., nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz
z 2004 r., nr 92, poz. 885), § 30 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, ogłasza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowy Sąd Lekarski, wybory przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego”, ogłasza się, że: Elżbieta Rusiecka-Kuczałek (lekarz) została przewodniczącą Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres kadencji 2005-2009.

§ 2
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej „Okręgowy Sąd Lekarski, wybory wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego”, ogłasza się, że:
1. Patris Beder – lekarz dentysta,
2. Stefan Jaworski – lekarz
zostali wiceprzewodniczącymi Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres kadencji 2005-2009.

przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

Archiwum