13 marca 2006

Komunikat Zarządu Regionu Mazowieckiego OZZL

Zarząd Krajowy OZZL w dniu 24 lutego 2006 r. podjął uchwałę o rozszerzeniu działań przeciwko niesprawiedliwie niskim wynagrodzeniom lekarzy i innych pracowników medycznych na wszystkie woje- wództwa Polski. Zarząd Krajowy zalecił wszystkim organizacjom zakładowym wszczęcie sporów zbiorowych z dyrekcjami placówek medycznych o podwyżkę płac o 50% już w roku 2006, a o 100% poprzedniej kwoty w roku 2007.
Zarząd Regionu Mazowieckiego OZZL informuje Kolegów z naszego województwa, że ochronę prawną nad działaniami strajkowymi daje Związek Zawodowy Lekarzy. Proponujemy zakładanie oddziałów terenowych OZZL w Waszych szpitalach i przychodniach.

przewodnicząca Zarządu Regionu Mazowieckiego Maria Balcerzak
– tel. 693-345-683, (22) 321-12-46 (praca)

wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Mazowieckiego Leszek Łazar

– tel. (0) 501-05-55-28

Archiwum