23 maja 2006

Dalsze losy systemu ratownictwa medycznego

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w lutym br. do ministra zdrowia w sprawie przepisów dotyczących systemu ratownictwa medycznego oraz jego działania w ostatnim czasie.

Zdaniem RPO, przyjęta przed pięcioma laty ustawa (z 25.07.2001 r.) o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie funkcjonuje zgodnie z założeniami jej autorów. Jest to spowodowane tym, że kolejne rządy odkładały jej wejście w życie, uzasadniając to brakiem środków finansowych w budżecie państwa na pełne wdrożenie przepisów ustawy. Uruchomienie nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego należy obecnie do priorytetowych działań ministra zdrowia. Trwają intensywne prace nad projektem nowej ustawy o systemie ratownictwa medycznego w związku ze zdezaktualizowaniem się obowiązujących przepisów. Rzecznik zwraca się o udzielenie informacji na temat stanu zaawansowania prac nad projektem ustawy oraz przewidywanego zakresu regulacji i terminu wdrożenia tych przepisów.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi również o informację na temat działań resortu w kierunku usprawnienia systemu ratownictwa medycznego działającego dotychczas oraz możliwości wdrożenia przepisów niewymagających wysokich nakładów finansowych z budżetu państwa.
Zdaniem RPO, pozytywnie oceniana przez ministra zdrowia akcja ratownicza w Katowicach pokazała, jak istotne znaczenie ma możliwość wezwania właściwej pomocy, szybkie dotarcie ratowników na miejsce zdarzenia, udzielenie fachowej pomocy, koordynacja działań i współdziałanie służb ratowniczych oraz właściwy przepływ informacji. Ü

AK

Archiwum