27 czerwca 2006

Ciekawe

Stres w naczyniach
Wysoki poziom adrenaliny może nie tylko przyspieszać bicie serca, podnosić ciśnienie krwi i osłabiać odporność, ale także przyczyniać się do rozwoju miażdżycy.
Psycholodzy z University College London przebadali 199 zdrowych ochotników płci obojga, sprawdzając, w jaki sposób stresujące zadania wpływały na stężenie cholesterolu i lipidów w ich naczyniach. Jak się okazało, uczestnicy bardzo różnili się pod względem odpowiedzi na stres. Co ciekawe jednak, po trzech latach od wstępnego badania u tych, którzy początkowo byli najbardziej zestresowani, poziom „złego” cholesterolu LDL trzykrotnie częściej przekraczał dozwolone granice niż u osób, na których stres nie robił większego wrażenia. Efekt ten był widoczny niezależnie od płci, wieku, czy takich czynników, jak palenie tytoniu czy picie alkoholu.

Unikatowa hiszpanka
Wiadomo już, dlaczego epidemia grypy z lat 1918-19 była tak zabójcza – twierdzi dr Robert Belshe z Saint Louis University School of Medicine. – To jedyny znany nam przypadek, gdy ptasi wirus przeniósł się bezpośrednio na ludzi.
Wszystkie pozostałe pandemie, zanim zaatakowały ludność, wymagały wymieszania materiału genetycznego wirusów ludzkich i ptasich. Większość obecnie występujących wirusów to „potomkowie” szczepu, który szalał w 1968 r. Zdaniem Belshe’a, wirus z 1918 r. krążył wśród ludzi co najmniej od roku 1900, zanim nabył cech, które uczyniły
z niego najefektywniejszego zabójcę XX wieku. Ważne, że naukowcy mogą te zmiany monitorować i w ten sposób lepiej przygotować się na wypadek pandemii. Ü
mtz

Archiwum