6 czerwca 2006

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Święto pielęgniarek

26 kwietnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.
W czasie uroczystości, która miała miejsce w Pałacu Kultury i Nauki, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wręczyli pielęgniarkom i położnym odznaczenia resortowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Obchody Dnia Pielęgniarki były również okazją do uczczenia 15. rocznicy powstania warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Nowy sprzęt w Mińsku

Szpital w Mińsku Mazowieckim wzbogacił się o tomograf komputerowy i nowoczesny aparat USG.
Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 11 kwietnia br. Zakup był możliwy dzięki środkom unijnym, dotacji Ministerstwa Zdrowia oraz wkładowi własnemu szpitala. Uroczystość była też okazją do otwarcia wyremontowanego i zmodernizowanego oddziału chirurgicznego.

Szpitalna konferencja
25 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Forum szpitali”,
zorganizowana przez Stowarzyszenie Powiatów Polskich.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, środowisk medycznych i samorządów. W czasie forum poruszano sprawy współpłacenia przez pacjentów za świadczenia medyczne, przedstawiono propozycje znowelizowania ustaw z zakresu ochrony zdrowa oraz utworzenia nowego systemu ratownictwa medycznego.

Rezonans w Siedlcach

20 kwietnia br. w siedleckim szpitalu miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego.
Nowy oddział wyposażono w sprzęt wartości ponad 4,5 mln zł. Środki na zakup zostały wygospodarowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Ta ważna inwestycja otwiera nowe perspektywy rozwoju placówki oraz w znaczący sposób wpłynie na jakość i komfort badań diagnostycznych.

Podaj Serce

27 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki odbył się koncert charytatywny Zespołu Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”.
Impreza była zwieńczeniem akcji charytatywnej „Podaj Serce”, która od 8 lat jest prowadzona przez studentów Uni-wersytetu Warszawskiego na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane. W czasie koncertu odbyła się licytacja specjalnie przygotowanej na tę okazję pisanki. Zorganizowano również loterię. Całkowity dochód z imprezy przekazano Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego.

Superrentgen

Warszawski Instytut Matki i Dziecka wzbogacił się o nowoczesny cyfrowy aparat RTG.
Uroczystość przekazania urządzenia oraz otwarcia nowej pracowni odbyła się 26 kwietnia br. Rentgen wyposażony jest
w system cyfrowej rejestracji obrazów bez konieczności używania klisz. System informatyczny pozwala na obróbkę i gromadzenie dokumentacji medycznej oraz umożliwia dostęp do niej za pośrednictwem Internetu. Urządzenie pozwala na szybkie i skuteczne diagnozowanie, co ma szczególne znaczenie w przypadku małych pacjentów. Aby zmniejszyć stres dzieci związany z badaniem, pracownia została udekorowana motywami z wesołego miasteczka.

Szpital dla pluszaków
4 kwietnia br. w jednej z żoliborskich szkół studenci medycyny zorganizowali „Szpital Pluszowego Misia”.
Kilkuset przedszkolaków mogło zapoznać się w formie zabawy z pracą lekarzy, stosowanymi przez nich urządzeniami oraz różnymi zabiegami – przeprowadzono je na pluszowych misiach. Akcja odbyła się po raz czwarty. Jej celem było przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do wizyt u lekarza, w sali zabiegowej, pobytu w szpitalu czy w gabinecie dentystycznym. Z takich spotkań korzystają również studenci, którzy uczą się pracy z małymi pacjentami. Impreza została zorganizowana przez Urząd Miasta i studentów Akademii Medycznej, członków Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny EMSA.

Tomograf w Płońsku
12 kwietnia br. w płońskim szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej.
Sercem oddziału jest nowoczesny 8–rzędowy tomograf wartości ponad 2,7 mln zł. Prawie 2 mln zł z tej kwoty pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Starania o środki unijne trwały 2 lata, a ich zdobycie było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego. Nowa pracownia znacznie poszerzy zakres świadczonych usług, otwiera też nowe perspektywy rozwoju służby zdrowia w regionie.

Lekarz i pielęgniarka roku
Po raz drugi mieszkańcy powiatu wyszkowskiego wybierali lekarza i pielęgniarkę roku w plebiscycie ogłoszonym przez przewodniczącego Rady Powiatu Marka Owsiankę.
Laureatkami tegorocznego plebiscytu zostały lekarz Bożena Pietruska z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego i pielęgniarka Jolanta Pyt z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Wyniki plebiscytu ogłoszono 21 kwietnia br. na sesji Rady Powiatu. Konkurs ma promować pracowników ochrony zdrowia, którzy z sercem podchodzą do swoich obowiązków, niosąc pomoc
i wsparcie. Na kuponach drukowanych w lokalnej prasie mieszkańcy wpisywali nazwiska lekarzy i pielęgniarek pracujących na terenie powiatu wyszkowskiego. Laureatki plebiscytu otrzymały statuetki, dyplomy honorowe oraz bukiety kwiatów.

Dzień Zdrowia
7 kwietnia obchodzono Światowy Dzień Zdrowia.
W tym roku odbył się on pod hasłem „Pracując dla zdrowia”, co miało zwrócić uwagę na kryzys systemu ochrony zdrowia i brak pracowników medycznych. W Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia odbyła się konferencja, w czasie której poruszano problematykę zasobów ludzkich w ochronie zdrowia oraz zaprezentowano Raport WHO o Stanie Zdrowia na Świecie. Ü

Archiwum