23 lipca 2006

AOTM zapełni koszyk

Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) jest odpowiedzialna za opracowanie koszyka świadczeń gwarantowanych. Projekt ma być przedstawiony do końca I kwartału przyszłego roku.

Według szefa Agencji Waldemara Wierzby, podsta wowym celem wprowadzenia koszyka jest poinformowanie pacjenta, jakie zabiegi przysługują mu ze środków publicznych. Projekt jest już przygotowany w 70 proc. Zakończono już pracę nad koszykiem świadczeń stomatologicznych. W ocenie W. Wierzby, koszyk zapewni poczucie bezpieczeństwa pacjentowi, ale także personelowi medycznemu. Będzie zawierał najważniejsze świadczenia z punktu widzenia społecznego. – Koszyk jest ważny także dla świadczeniodawców, ponieważ muszą wiedzieć, jakie świadczenia pacjent może uzyskać ze środków publicznych – dodaje szef AOTM. Za świadczenia, które nie znajdą się w koszyku, pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni albo skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego.
Na opracowanie koszyka świadczeń gwarantowanych przeznaczono 7 mln zł, z czego 5,3 mln zł otrzyma AOTM. Ponad 1,7 mln zł pochłonie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Przypomnijmy, że Agencja Oceny Technologii Medycznych jest państwową jednostką budżetową z siedzibą w Warszawie, podlegającą ministrowi zdrowia. Została powołana do życia zarządzeniem poprzedniego szefa resortu zdrowia, Marka Balickiego, z 16 września 2005 r.Agencję powołano w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i kosztów procedur medycznych oraz ustanawiania standardów. Pełni ona funkcję opiniodawczo-doradczą. Jej zadaniem jest doradzanie ministrowi w sprawie procedur medycznych.
Eksperci tej instytucji mają przede wszystkim opracowywać lub weryfikować bezpieczeństwo i skuteczność procedur medycznych (terapii farmakologicznych, zabiegów chirurgicznych itp.), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które kontraktuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Ü
GUT

Archiwum