11 października 2006

W sprawie Radzymina

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie popiera inicjatywę dalszego rozwoju SP ZOZ w Radzyminie – dla dobra mieszkańców gminy i jako przykład samorządowego, gminnego działania na rzecz opieki zdrowotnej i niesienia pomocy chorym.

ORL zapoznała się z dokumentacją, artykułami prasowymi i petycjami obywateli Gminy Radzymin oraz informacjami udzielonymi przez członka Prezydium ORL w Warszawie Janusza Garlickiego, który przeprowadził wizję lokalną i przeprowadził rozmowy z marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, burmistrzem Gminy Radzymin Zbigniewem Piotrowskim, dyrektor SP ZOZ w Radzyminie Elżbietą Główką oraz członkami dyrekcji i pracownikami.
ORL stwierdziła jednocześnie, że należy wyeliminować niedociągnięcia, szczególnie w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia – powinny być one precyzyjnie opracowane przez obie strony i realizowane zgodnie z przepisami.
Zdaniem ORL, pomówienia, donosy, artykuły prasowe należy potraktować jako swoisty element naszego życia politycznego oraz działania różnych grup interesu i lokalnego lobbingu, nie zawsze w interesie dobra publicznego. Akcje takie nasilają się zwykle w okresie wyborów (obecnie samorządowych) i należy je oceniać z dużym krytycyzmem. Ü eg

Na podstawie rezolucji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 25 sierpnia 2006 r.

Archiwum