4 listopada 2006

Anestezjolodzy wyjeżdżają

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ANESTEZJOLOGÓW DO PREZESA RADY MINISTRÓW JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

Począwszy od maja 2004 r., ponad 15% polskich anestezjologów wyjechało do pracy w innych krajach Unii Europejskiej.
Zjawisko to bynajmniej nie zwalnia, ale nabiera tempa, mogąc już w najbliższym czasie stanowić poważne zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Ponad 90% lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii deklaruje gotowość wyjazdu do pracy za granicą!
Po wielu miesiącach starań (niezawiniona przez nas zwłoka) podjęliśmy rozmowy z Ministrem Zdrowia w celu systemowego rozwiązania problemu niedoboru lekarzy anestezjologów.
Niestety, nie ma postępu w naszych rozmowach, a czas mija.
Panie Premierze, nie można już dłużej udawać, że nie ma problemu anestezjologów!
W imieniu całego środowiska, i w trosce o naszych pacjentów, proszę Pana o pilne rozważenie przedstawionych przez nas propozycji powstrzymania emigracji lekarzy anestezjologów.

Za Zarząd Główny
przewodniczący ZG ZZA
Dariusz Kuśnierski
Łódź, 11 października 2006 roku

Archiwum