25 grudnia 2006

Rak płuc zawsze groźny

Rak płuc, według szacunków WHO, jest najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych chorobą nowotworową. Każdego roku odnotowuje się 1,3 mln nowych zachorowań i 1,1 mln zgonów z powodu raka płuca i oskrzeli. W Polsce mamy 20 tys. nowych zachorowań rocznie. Bardzo niepomyślne są rokowania w tej chorobie – jedynie 20 proc. chorych będzie żyło rok od postawienia diagnozy. Długość życia zależy od stopnia zaawansowania raka w chwili rozpoznania choroby oraz wyboru metody leczenia. Najważniejszym czynnikiem ryzyka (9 na 10 zachorowań) jest palenie tytoniu.
Niedrobnokomórkowy rak płuca (non-small cell lung cancer, NSCLC) stanowi 75-80 proc. wszystkich przypadków tej choroby. Przy stwierdzeniu zaawansowanej postaci tego nowotworu metodą leczenia pierwszej linii jest chemioterapia. W przypadkach braku skuteczności chemioterapii lub nawrotu nowotworu wprowadza się leczenie drugiej linii, w którym obok tradycyjnej chemioterapii stosuje się terapię celowaną. Ü

mkr

Archiwum